Sverige är fortfarande inte jämställt

Den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor behövs i allra högsta grad, skriver Uppsala kvinnojours styrelse. (På bilden Marta Johansson.)

24 november 2016 12:00

I dag uppmärksammar vi på Uppsala kvinnojour den internationella dagen mot våld mot kvinnor. År 1999 instiftade FN dagen som en påminnelse om ”Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor”. Deklarationen uppmanar stater att förebygga det ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor, specifikt mäns våld mot kvinnor.

Vi från Uppsala kvinnojour kommer nedan redogöra några skäl till varför vi behöver uppmärksamma 25:e november:

För att kvinnor frekvent söker skydd från sina män hos oss. Uppsala kvinnojour har två skyddade boenden. Skyddat boende beviljas de, enligt socialtjänsten, kvinnor som har blivit utsatta för våld eller riskerar att bli utsatta för våld av sin partner. Hittills i år har vi haft tolv kvinnor, fyra barn och två djur i våra skyddade boenden, vilket är en ökning jämfört med förra året. På grund av platsbrist har vi varit tvungna att neka 34 kvinnor skyddat boende. Därtill har vi, hittills, i år varit i kontakt med 164 kvinnor som söker stöd hos oss. Förra året var vi i kontakt med 250 kvinnor. Det är viktigt att understryka att Uppsala kvinnojour är en av många aktörer i Uppsala. Det som händer hos oss är inte unikt.

För att Sverige inte är jämställt. I ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016” har Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställt statistik som jämför kvinnor och män inom olika områden. Inom området ”brott” finner vi häpnadsväckande statistik. Av statistiken framkommer det bland annat att fler kvinnor än män känner en oro för att utsättas för överfall eller misshandel, har blivit utsatta för sexualbrott, har blivit utsatta för brott i en nära relation någon gång i sitt liv och har blivit utsatta för hot. År 2015 anmäldes 1844 män för grov kvinnofridskränkning, det vill säga upprepade kränkningar.

Om vi läser Brottsförebyggande rådets statistik över ”våld och misshandel” finner vi även där stora skillnader. Av statistiken kan vi utläsa att för 37 procent av de kvinnor som utsatts för misshandel var gärningsmannen en närstående, jämfört med statistik som visar att tre procent av de män som har blivit misshandlade blev det av en närstående. BRÅ understryker även att kvinnors utsatthet för misshandel sannolikt underskattas i högre grad än männens – detta då kvinnor oftast utsätts för misshandel av en närstående, vilket leder till färre rapporteringar.

För att kvinnor utsätts för våld världen över. I USA våldtog polisen Daniel Holtzclaw afroamerikanska kvinnor medan han var i tjänst. I Irak och Syrien tillfångatar Islamiska staten kvinnor ständigt som sexslavar. I Centralafrikanska republiken misstänks FN:s fredssoldater för våldtäkt. I Indien dog Joyti Singh efter att, bland annat, fått sin tarm utdragen vid en gruppvåldtäkt. Världshälsoorganisationen konstaterar att 35 procent av alla kvinnor världen över någon gång under sitt liv har upplevt antingen fysiskt eller sexuellt våld av sin partner eller sexuellt våld av en okänd; att 30 procent har varit i en våldsam relation och att gärningsmannen är en närstående i 38 procent av de mord som begås på kvinnor.

För att mäns våld mot kvinnor inte har upphört. Därför behöver vi uppmärksamma 25:e november. Det finns organisationer, grupper och individer som arbetar dagligen med att motverka mäns våld mot kvinnor. Ett exempel är en grupp kanadensiska män som år 1991 skapade ”vita bandet” för att uppmana män att ta ställning mot mäns våld mot kvinnor. Vi från Uppsala kvinnojour arbetar dagligen, tillsammans med många andra jourer och aktörer runt om i Sverige, med att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor.

I dag anordnar vi en heldagskonferens på Clarion Hotel Gillet kl. 09:00-15:30. Där kommer bland andra kriminalkommissarien Jonas Trolle som ledde jakten på ”Kapten klänning”, EU-parlamentarikern Cecilia Wikström och grundaren till Novahuset, Paulina Bengtsson, att föreläsa. På plats kommer vi även att sälja vita bandet. Ni får gärna uppmärksamma 25:e november tillsammans med oss från Uppsala kvinnojour.

Annika Olsson

Ordförande, Uppsala kvinnojours styrelse

Sara Nilsson

Ledamot, Uppsala kvinnojours styrelse

Rebecca Larsson

Ledamot, Uppsala kvinnojours styrelse

Miranda Isaksson

Ledamot, Uppsala kvinnojours styrelse

Marta Johansson

Ledamot, Uppsala kvinnojours styrelse

LÄS OCKSÅ: Våldet mot kvinnor kan stoppas
LÄS OCKSÅ: Att hjälpa husdjuren är att hjälpa kvinnorna
LÄS OCKSÅ: Ett gigantiskt misslyckande
LÄS OCKSÅ: Vi måste sluta skratta med åt plumpa skämt
LÄS OCKSÅ: Lyft aborträtten i FN:s säkerhetsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!