Politiker kräver billigare tågresor till Arlanda

Efter de stora prishöjningarna på tågresor till Arlanda kommer politiska krav på drastiska ingripanden. – Situationen är ohållbar, säger landstingsrådet Bertil Kinnunen (S).

22 september 2016 07:02

Efter en prishöjning i tisdags kostar det 180 kronor att åka från Uppsala till Arlanda C med SL-pendeln om man betalar med reskassa. Det är därmed tre gånger så dyrt att åka med de spårbundna pendeltågen jämfört med att ta UL-bussen till Arlanda.

Ökningen av biljettpriserna beror på att den avgift som tas ut när passagerare går på och av tågen vid Arlanda C höjts med 41 procent. Passageavgiften går till det privata företaget A-Train AB som delfinansierat spåren.

LÄS MER HÄR: Tåg till Arlanda nu tre gånger dyrare än bussen

Från landstingen i Uppsala och Stockholm, som driver kollektivtrafik till Arlanda, höjs nu röster om att något måste göras.

Harald Klomp (KD), ledamot i kollektivtrafiknämnden i Uppsalalandstinget, tycker att det skett en ”chockhöjning” av biljettpriserna och befarar att fler kommer att ta bilen till Arlanda med ökade utsläpp som följd.

– Landstingen bör köpa A-Train. Då får vi kontroll över biljettpriserna och kan ta ett helhetsgrepp om kollektivtrafiken till och från Arlanda, säger Harald Klomp.

Att en företrädare för alliansen vill förstaliga ett privat företag hör inte till vanligheterna.

– Landstinget och staten äger redan annan infrastruktur, svarar han.

Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Uppsala läns landsting, tror dock att det vore orealistiskt dyrt att köpa A-Train. Han vill istället ordna ett möte mellan landstingen, staten och andra parter för att diskutera hur man ska få ner biljettpriserna.

– Vad lösningen kan vara vet jag inte men något måste göras.

Avgiften för varje passagerare från Uppsala som stiger av SL-pendeln vid Arlanda uppgår numera till 120 kronor och utgör därmed två tredjedelar av det totala biljettpriset på 180 kronor med reskassa.

Det finns ett utbrett missnöje med A-Trains avgifter även vad gäller Arlanda Express, de gula tåg som företaget kör mellan Stockholm C och Arlanda.

Den cirka 45 km långa resan kostar 280 kronor med Arlanda Express. Det kan jämföras med att SJ tar 89 kronor för den betydligt längre sträckan Uppsala–Stockholm.

Även Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholm efterlyser åtgärder. Den 40-åriga koncession, rättighet, som A-Train fått i avtal med staten för att ta ut passageavgifter bör omförhandlas, tycker han.

– En variant kan vara att staten betalar för angöringen vid Arlanda vilket skulle sänka biljettpriserna.

Emma Wallrup (V), riksdagsledamot från Uppsala, är öppen för att undersöka om staten kan överta driften av Arlandspåren.

– Ur klimathänseende är den nuvarande situationen orimlig, anser hon.

Något annat som retat upp Emma Wallrup är A-Trains ekonomiska resultat. Koncernen bakom A-Train ägs av utländska pensionsfonder och moderbolaget redovisade i fjol en vinst på 295 miljoner kronor.

– Det är absurt att man kan göra så stora vinster på kollektivtrafiken, anser hon.

Att det offentliga skulle köpa A-Train AB vittnar om ”en sorglös inställning till skattemedel”, säger företagets vd Per Thorstenson. Han uppger att bolagets värde uppgår till ett ansenligt antal miljarder kronor och några önskemål om försäljning från ägarnas sida har han inte hört.

– Ett enklare sätt att få ner biljettpriserna vore att subventionera dem med allmänna medel.

Enligt Per Thorstenson är inte några ytterligare höjningar av passageavgiften att vänta den närmaste tiden eftersom inte avtalet medger det.

<p>Fakta Stora vinster</p>

A-Trains moderbolag gjorde i fjol en vinst på 295 miljoner kronor och i våras tog aktieägarna ut en vinst på 237 miljoner.

Att resa med SL-pendeln Uppsala – Arlanda kostar 180 kr med reskassa och 201 kr med förköp.

Samma sträcka med UL-buss kostar 60 respektive 81 kronor.

A-Train har delfinansierat Arlandabanan som togs i drift år 2000. A-Train fick rätt att ta ut avgift från andra tågoperatörer i 45 år.

Passagerare som reser med SJ, UL och SL måste betala passageavgift vid Arlanda C.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters