Tåg till Arlanda nu tre gånger dyrare än bussen

Avgiften för att gå på och av tågen vid Arlanda C höjs idag med 41 procent. I våras kunde spårbolaget A-Trains ägare ta ut en vinst på 237 miljoner kronor.

20 september 2016 08:05

Från och med idag tisdag höjs biljettpriset från 145 till 180 kronor för den som tar pendeltåg med UL från Uppsala till Arlanda C och betalar med reskassa.

UL tar 60 kronor för själva resan. Resten av biljettpriset består av en särskild avgift för varje passagerare som stiger av vid Arlanda C. Passageraravgiften tas ut av det privata företaget A-Train AB som äger spåren och det är den avgiften som nu höjs.

Avgiften för varje passagerare från Uppsala som stiger av pendeln vid Arlanda uppgår numera till 120 kronor och utgör därmed två tredjedelar av det totala biljettpriset på 180 kronor.

Liknande avgifter måste även de betala som reser spårbundet till och från Arlanda C med SJ och SL vars passagerare därmed drabbas av motsvarande prishöjningar.

I och med den nya avgiften kostar Uppsala-Arlanda med UL tre gånger mer än samma resa med UL-buss där priset är 60 kronor med reskassa.

Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden vid Uppsala läns landsting som driver UL, är kritisk. Han befarar att biljettpriset för att åka spårbundet till och från Arlanda blivit så högt att många istället väljer bil eller buss vilket kan få följder för miljön.

– Även om folk åker kollektivt genom att ta bussen till Arlanda ökar utsläppen i och med att många bussar går på diesel. Dessutom blir det större trängsel på vägarna, framhåller Bertil Kinnunen.

Enligt honom har landstinget inget att säga till om när A-Train höjer avgifterna utan det är bara för UL att baka in påslagen i biljettpriserna.

– Tyvärr finns det inget vi kan göra eftersom vi har att följa avtalet med A-Train.

Per Thorstenson är vd för A-Train AB. Han säger att parterna som tecknat avtalet, bland annat SJ och SL, begärt att avgiften skulle kunna sänkas vid höga passagerarsiffror.

– Man har även kommit överens om att avgifterna på motsvarande sätt kan höjas vid låga passagerarsiffror och det som nu hänt är att det blivit väsentligt färre passagerare.

Per Thorstenson framhåller att avtalet godkänts av Transportstyrelsen som även övervakar avgifterna.

A-Train ägs av företag baserade i Luxemburg och Australien som i sin tur ägs av pensionsfonder.

Koncernen bakom A-Train går mycket bra. Moderbolaget gjorde i fjol en vinst på 295 miljoner kronor, vinstmarginalen är skyhöga 46 procent och i våras tog aktieägarna ut en vinst på 237 miljoner. Koncernens holdingbolag har upparbetade vinster på sammanlagt 3,3 miljarder kronor.

FAKTA Äger spår

Företaget A-Train AB äger bland annat järnvägsspår från cirka 30 km norr om Stockholm till Arlanda samt tre stationer vid Arlanda under flygterminalbyggnaderna.

Investeringarna har kostat cirka 3,6 miljarder kronor.

A-Train driver Arlanda Express som trafikerar Stockholm-Arlanda med tåg.

Fakta: A-Train AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters