Cykelpassage byggs om

I veckan kommer ombyggnationen av den kritiserade gång- och cykelvägen över Råbyvägen att stå klar.

7 juli 2015 08:31

Anledningen till ombyggnationen är enligt Sofia Gjerstad, chef på trafik och samhälle på Uppsala kommun, att passagen tidigare inte var tillräckligt bra. Samt att man vill öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister som ska över Råbyvägen.

– Tidigare var cyklisterna tvungen att ta sig förbi en skarp kurva, som vi nu rätar ut. Övergången kommer att bli mer diagonal, säger Sofia Gjerstad.

Andra åtgärder som gjorts är att det busskörfält som går parallellt med Svartbäcksgatan, kommer nu att kunna nyttjas av cyklister och fotgängare.

– Utrymmet att ta sig fram på kommer att breddas och det blir inte lika trångt som det varit tidigare, säger hon.

LÄS MER: Starka reaktioner på farlig korsning

I samband med att gång- och cykeltunneln på Svartbäcksgatan stängdes av i mars, började kommunen med bygget av en ny signalerad cykelpassage och ett signalreglerat övergångsställe över Råbyvägen.

Vilken veckodag kommer ombyggnationen att stå klar?

– Det kan jag inte svara på, men så snart som möjligt i alla fall. Det mesta av arbetet utförs under nattetid för att göra det så smidigt som möjligt för de som berörs, säger Sofia Gjerstad.

Cykeltunneln på Svartbäcksgatan kommer att vara avstängd fram till sommaren 2017 på grund av byggnationer av nya bostäder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!