Rökning ökar risk för hjärnblödning

14 kvinnor på 100 000 insjuknar årligen i en viss ovanlig blödning i hjärnan. Rökning ökar kvinnors risk att drabbas med över 200 procent. Det visar forskning ledd från Uppsala.

6 september 2019 10:00

Subaraknodialblödning är en ovanlig och mycket allvarlig form av hjärnblödning. Dödligheten är hög och de som överlever får ofta påtagliga men. Men kunskaperna om orsaker och risker har varit bristande. Det faktum att den är så ovanlig gör att den är svår att studera i traditionella befolkningsstudier. De behöver helt enkelt vara så väldigt stora för att antalet personer som drabbas av den ovanliga hjärnblödningen ska vara tillräckligt stort för att precisionen i studien ska bli hög.

Men nu har forskare vid bland annat Uppsala universitet med ett nytt koncept skapat en tillräckligt stor befolkningsstudie som kunnat ge säkra statistiska svar om den ovanliga sjukdomen. Från att förekomsten oprecist angetts i ett intervall mellan 2 och 32 fall årligen på 100 000 personer, fastställer den nya studien förekomsten till 9 fall på 100 000 för män och 14 på 100 000 för kvinnor. Risken är alltså 45 procent högre för kvinnor.

Studien visar vidare att rökning ökar risken, framförallt för kvinnor. För rökande kvinnor ökade risken med mer än 200 procent, för rökande män med 62 procent. I slutsatsen skriver forskarna att den förhöjda risken för rökande kvinnor skulle kunna motivera åtgärder inom hälso- och sjukvården.

– Det här är helt nya resultat om den här ovanliga sjukdomen som vi bara kunnat få fram på det här sättet, med vår nya modell för sammanläggning av svenska befolkningsstudier, säger Johan Sundström, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet, som lett studien.

Studien visar också att faktorer som högt blodtryck och lägre utbildningsnivå är förknippat med en något ökad risk att drabbas.

– Dessa nya data kan hjälpa sjukvården i det förebyggande arbetet med den ovanliga subaraknoidalblödningen. Det har funnits stora osäkerheter runt riskerna, men nu har vi kunnat beskriva fler risker, säger Johan Sundström.

En subaraknoidalblödning beror oftast på en spontan bristning, ett pulsåderbråck, i anslutning till någon av hjärnans artärer. Typiskt är att patienten insjuknar med plötslig huvudvärk följt av illamående och kräkningar, samt i vissa fall även medvetslöshet. Namnet subaraknodialblödning kommer att av det är en blödning i området mellan hjärnan och de tunna vävnader som täcker hjärnan, det så kallade subaraknodialrummet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa