Karin Åkerblom breder ut ett långt pappersark på Stadsträdgårdens gröna gräs. Hon är stadsplanerare på Uppsala kommun och arkitekten bakom den populära omdaning av Fyrisåns stränder som gjorts uppströms. Längs åns sträckning från Islandsfallet och söderut kommer mycket att ske de närmaste åren. På västra sidan byggs Studenternas om, bangolfbanan måste flytta och ge plats för en ny väg som ska gå över ån på en ny bro, och det pågår diskussioner om hur entrén till Stadsträdgården från Flustret, Svettis och Svandammshallarna ska gestaltas.

Längre söderut väntar ett jätteprojekt med nya bostäder i Ulleråker.

På östra sidan kommer nya bostadskvarter byggas vid Ångkvarnen, som också ska öppna Industristaden mot ån, och vid gamla länsstyrelsehuset Hugin. Någonstans ska också ett nytt konstmuseum få plats, och två av tre utpekade områden ligger i de här kvarteren.

Artikelbild

| Erik Pelling visar idéskissen över södra årummet. ”Det kan bli Uppsalas Central park”, säger han.

För att få en helhetsbild över årummets möjligheter mitt i de här förändringarna har kommunen arbetat fram den utsträckta idéskissen som Karin Åkerblom lagt upp på gräset. Där står bland mycket annat att Hamnplan på östra sidan som i dag är parkeringsplats, kan utvecklas för vistelse och aktiviteter.

– Jag tänker att det skulle kunna bli ett hängställe i solgasset. Vi vill inte ha parkering i stadens bästa läge. Parkeringar blir det under busstomten i Industristaden i stället, säger Karin Åkerblom.

En annan idé gäller Kapområdet. I södra änden vid Kungsängsbron finns i dag en skateboardramp. Norra änden används som upplag för jordmassor. Däremellan finns en stor tom öppen yta. Här är visionen att anlägga en ny park, en förlängning på Stadsträdgården, där bangolfbanan ska få sin nya hemvist. På skissen är bryggor, sittgradänger och ramper inritade vid vattenkanten.

– Vi tänker oss Stadsträdgården del två här, ett ställe för aktivitet. Och bangolfen är en viktig dragare i årummet, som lockar många besökare. Skateboardrampen tänker vi ska vara kvar i området, men att den utvecklas och ges mer plats, säger Karin Åkerblom.

Artikelbild

| Kapområdet kan bli Stadsträdgården del 2, enligt kommunens skiss.

I området går redan flera broar, och en till planeras just söder om Studenternas. Brofästen är platser som kräver extra tanke för att de ska bli en möjlighet i stadsplaneringen.

– Vi vill utnyttja fästena och tänker att de ska bli sköna mötesplatser vid vattnet i stället för barriärer. Tänk på Islandsbron och Nybron med allt folk i rörelse.

Artikelbild

| Här i södra Ulleråkersområdet har kommunen rititat in ett bad till vänster i bild. På skissen betecknas badet som "eventuellt".

Den som promenerar längs med ån på västra sidan kommer vid Kungsängsbron att gå genom entrén till Ulleråkersområdet. Här finns en till sporthall och en ny fotbollsplan inritad vid den befintliga sporthallen nedanför Lundellska skolan. Men det är långt ifrån den enda förändringen kommunen vill pröva.

– Vi tänker oss ett återställande av den romantiska sjukhusparken. Att göra det kommer att handla om en hel del trädgårdsarkeologi, där man utvecklar och förädlar det som redan finns, säger Karin Åkerblom.

Idéskissen innehåller också sådant som odlingslotter, gräsytor och mark för lek och spel, parkmark – och ett friluftsbad. Badet benämns som "eventuellt framtida" på skissen.

Här finns också Hospitalet, Ulleråkers sjukhus forna huvudbyggnad. Iden stora byggnaden finns i dag förskola, skola och kontor En del ytor står tomma. Här vill kommunen se en publik verksamhet som öppnar byggnaden för allmänheten, men inte i kommunal regi.

– Vi klurar på vem och vad som ska in här, verksamheten ska bidra till parken genom att locka människor dit, säger Erik Pelling, (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Karin Åkerblom och Erik Pelling beskriver skissen som ett lapptäcke av idéer, som kräver ytterligare knådning och många enskilda politiska beslut innan de kan bli verklighet. Visionen har visats för politiker i flera nämnder. I och med kommunens förvärv av Ulleråker förfogar man över den pusselbit som hittills saknats på sträckan mellan Flottsund och Islandsfallet.

– Vi vill visa att det finns en tanke om helheten här, som man måste förstå om man ska börja titta på och ha idéer om detaljerna. Jag tänker att det här kan bli Uppsalas Central park i New York, säger Erik Pelling.

TV: Se framtidsbilden över årummet