Turerna har varit många kring framtiden för Svettis, Svandammshallarna och Flustret. Sedan en inriktning att inte tillåta bostäder i området vann politisk majoritet i våras har fastighetsägarna Sh-bygg, Midroc och Jolin anlitat en advokat för att försöka påverka politikerna att tänka om. Den enda ekonomiskt bärkraftiga lösningen är att tillåta bostäder, menar fastighetsägarna. Möjligheter till hotellverksamhet finns också, men inte som kommunen tänker sig vid Svandammshallarna, utan i mindre skala vid Flustret.

Att de anlitat en advokat ska inte ses som någon upptrappning i diskussionerna med kommunen, menar Torbjörn Wennberg, vd för Sh-bygg fastighetsutveckling.

–  Vi ville inte att en av oss fastighetsägare skulle stå bakom, därför anlitade vi en advokat. Vi har alltid haft bra relationer med kommunen och det är inte något konstigt att det finns olika uppfattningar. Vi förstår bara inte varför kommunen vänder sig emot just bostäder. Det handlar ju inte om obruten mark, säger han.

Artikelbild

| 2012 presenterades vinnaren i en arkitekttävling om utveccklingen av området runt Svettis och Svandammshallarna. Men de planerna har lagts i malpåse av fastighetsägarna. På bilden Ulla-Britt Wickström,Bengt Andrén och Torbjörn Wennberg.

Bostäder skulle vara ett sätt att skapa liv och rörelse, menar han.

– Vi tänker ju oss två våningar för publik verksamhet och sedan bostäder på det. Med kontorslokaler dör det nattetid.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har skrivit ett svar där man fortsätter att argumentera för att bostäder inte gynnar området eller passar in i den publika miljön med bland annat nattklubbar och musikliv från Stadsträdgården. I stället vill den politiska ledningen få till en tydligare och mer publik entré till Stadsträdgården, som i sin tur blir entrén till hela det södra åstråket som Erik Pelling kallar Uppsalas Central park. Det sammanhållna park- och rekreationsstråket är det främsta argumentet mot bostäder, menar Erik Pelling:

–  Bostäder byggs på många ställen i staden ändå. Vår uppgift är att väga intressen mot varandra och ett privat intresse kan inte ställas över allmänintresset. Vi har sett det nödvändigt att sätta ned i foten i den här frågan.

Artikelbild

| Svandammshallarna kan inte rivas till förmån för hotellerksmahete, byggrätten är för stor, menar fastighetsägarna.

Särskilt akut är passagen in till Stadsträdgården mellan Flustret på ena sidan och Svettis och Svandammshallarna på andra. Den kallas i dag Våldtäktsgränd för att den är så dunkel och gömd undan förbipasserandes blickar, uppger Erik Pelling.

Torbjörn Wennberg håller med att det krävs åtgärder här.

Artikelbild

| Svandammshallarna ligger i Stadstrdgårens kant, med cykel- och promenadleder intill sig. "Här finns en 200-årig tradition av rekreation som vi måste slå vakt om", menar Erik Pelling.

– I den gränden vill man inte gå in. Vi vill göra det här till en levande plats och ha publika verksamheter i de nedre våningarna, med café, restaurang, bibliotek eller liknande, säger Torbjörn Wennberg.

Uppsala kommun har sedan i våras satt i gång ett planarbete för fastigheterna runt Svandammen. Kommunen har planmonopolet och fastighetsägaren får finna sig i vad som bestäms eller sälja fastigheterna, påpekar Erik Pelling.

Artikelbild

| De tre fastighetsägarna bakom Svettis (bilden) Svandammshallarna och Flustret har anlitat en advokat för att påverka kommunen att utreda mäjligheten för bostäder.

– Men det här är aktörer som är kända och har gjort mycket bra för Uppsala, så jag hoppas att vi ska komma överens, säger han.