Nya böteskrav efter utebliven LSS

En man har fått vänta i över ett år på beslut från omsorgsnämnden. IVO yrkar att Uppsala kommun ska betala böter om 78 750 kronor per månad från och med oktober 2018 fram tills ärendet avslutas.

18 juni 2019 12:00

Det var i juni 2017 som en man lämnade in en begäran om särskilt boende till omsorgsnämnden i Uppsala kommun. I oktober samma år hölls ett möte för att utreda mannens behov men det skulle dröja till april 2018 innan omsorgsnämnden beviljade boendet med särskild service. Men mannen fick aldrig någon plats på ett särskilt boende och inte heller någon information i ärendet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar att det nu gått över ett år utan att mannen har fått varken bostad eller information. IVO vill därför att förvaltningsrätten dömer Uppsala kommun till att betala 78 750 kronor per månad från och med oktober 2018 fram tills dess att ärendet avslutas.

Nyligen dömde förvaltningsrätten Uppsala kommun till att betala två miljoner kronor i böter för att ett par funktionsnedsatta personer tvingades vänta två år på bostad. Summan anses som rekordhög.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell