Kartfel fortsatt problem i skolval

Samma sträcka. Två olika avstånd. Kartunderlaget fortsätter att ställa till problem vid skolvalet.

21 april 2017 07:05

LÄS MER: Rena lotteriet avgör skolplaceringarna

LÄS MER: Ska kartan eller verkligheten bestämma?

En förälder med barn både vid förra årets och vid årets skolval upptäckte att kommunen anger olika mätvärden för avståndet mellan hemmet och skolan, trots att varken familjen eller skolan flyttat sedan förra skolvalet. Inte heller har några vägar ändrats på sträckan. Vid årets skolval var avståndet 8 meter längre till den ena av de sökta skolorna och 29 meter längre till den andra sökta skolan jämfört med när samma sträcka mättes i kommunens kartsystem förra året. Hade fjolårets avstånd använts vid årets antagning hade eleven antagits vid sitt andrahandsval och inte som nu till sitt tredjehandsval.

Fallet är ett av de som nu överklagats till förvaltningsrätten i årets skolval.

När UNT tidigare frågat kommunens antagningsenhet om fel i kartan har beskedet varit att kartan uppdateras löpande och att det blir likvärdigt för alla elever när kartuttaget görs samtidigt för alla elever som omfattas av skolvalet.

LÄS MER: Nio elever blev av med sin skolplats

LÄS MER: Föräldrar uppmanas att överklaga

UNT har med hjälp av antagningslistorna från årets och fjolårets skolval jämfört avståndet för de elever som har syskon som var med vid fjolårets antagning. Och det visar sig att det fall som överklagats till förvaltningsrätten inte är unikt. Av de totalt 81 mätningar som UNT kunnat kontrollera skiljer sig avståndet i samtliga när man jämför årets och fjolårets avstånd. I genomsnitt är skillnaden 30 meter mellan fjolårets och årets skolvalsmätning. Skillnaden är i vissa fall över 100 meter mellan fjolårets och årets mätningar, trots att inga vägar tillkommit eller försvunnit längs sträckan. För en del elever har kommunen angett ett längre avstånd till skolan, för andra är avståndet i årets skolval kortare.

Vid många skolor i Uppsala är det avståndsskillnader på några få meter som avgör vilken elev som antas och inte. Och då får en felmarginal på några få procent stora konsekvenser.

UNT har ställt frågor till antagningsenheten om skillnaderna i avståndsmätning, men endast fått svaret att de undersöker frågan.

LÄS MER: Liten skillnad avgör i rätten

LÄS MER: Utökad Sverkerskola lindrar skolproblem

Totalt är det 18 skolplaceringar som hittills har överklagats till förvaltningsrätten. Det är betydligt färre än i fjol då 63 skolplaceringar överklagades.

Syskonförturen, som på förhand såg ut att bli en rysare för kommunen, har inte genererat så många överklaganden. Det är bara två skolplaceringar som överklagats med hänvisning till att elever med sämre relativ närhet fått plats genom syskonförtur. Totalt är det 72 skolplaceringar som skulle ha kunnat överklagas med den motiveringen. Föräldrarna till en elev som inte fick plats vid Pluggparadiset i Storvreta, och som har överklagat till förvaltningsrätten, skulle ha kunnat hänvisa till syskonförturen. Men föräldrarna har i stället argumenterat om säkrare skolväg och sociala faktorer som förvaltningsrätten förmodligen inte tar någon hänsyn till.

Dessutom har två fall där föräldrarna sett den första placeringen innan skolvalet gjordes om överklagats. Och två som överklagat har angett liknande skäl som de fall som nu ska avgöras av kammarrätten (se artikel intill).

De skolor som främst berörs i årets överklaganden är Nåntunaskolan, Uppsävjaskolan samt Bergaskolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer