Förlusten för Ackis skenar

Sjuksköterskebristen påverkar även ekonomin för Akademiska sjukhuset. Årsprognosen visar nu ett underskott på 120 miljoner kronor, dubbelt så mycket som man tidigare räknat med.

22 maj 2018 09:00

Akademiska sjukhuset har tvingats köpa vård från andra vårdgivare i större utsträckning än tänkt och intäkterna för utomlänspatienter blir inte lika höga som förväntat. Samtidigt har kostnaden för hyrsjuksköterskor rakat i höjden och är 40 miljoner kronor högre än den tidigare prognosen.

Vivanne Macdisi (S), regionråd och sjukhusstyrelsens ordförande, ser allvarligt på situationen.

– Vi har varit tydliga från den politiska ledningen att vi ska göra oss oberoende av inhyrd personal. Och nu går trenden åt fel håll, säger hon.

Hyrpersonalen är en nödlösning. Har sjukhuset fått för lite resurser?

– Vi måste använda de resurser vi har så effektivt som möjligt. Vi behöver hitta lösningar i dialog med de fackliga organisationerna för att se vad som krävs för att behålla personalen, säger Vivianne Macdisi.

Johan Örjes (C) säger att majoriteten misslyckats.

– Det här handlar om ett politiskt hantverk, säger han.

Sjukhuset gick back när ni satt i majoritet. Vad säger att ni hade klarat situationen bättre?

– När vi styrde var det ett annat ersättningssystem. Och när Ackis inte klarade av att producera fick de inte den ersättning de räknat med.

Lina Nordquist (L) tror att det kommer att ta tid att lösa problemen.

– Det behövs långsiktiga förändringar i rollfördelning, arbetsmiljö och löneutveckling. En plan i sig gör inte någon skillnad, lika lite som trädgårdstidningar gör min trädgård vackrare. Genomförandet är det viktiga.

LÄS MER: Ökade kostnader men mindre vård

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer