Hon står upp för barnets rätt

Utvisningen av 15-årige Ahmad har väckt reaktioner i riksdagen och i namninsamlingar på nätet. En av de som upprörts är 17-åriga Hanna Oja, som nu ifrågasätter om Migrationsverket ser till barnets bästa.

13 april 2019 19:30

– Mitt mål är att de ska låta honom stanna i Sverige. Migrationsverket ska inte kunna göra så här, det är inte okej, säger Hanna Oja, 17.

Hon beskriver sig som en person som är intresserad av samhällsfrågor och politik och som inte minst tycker att asylfrågor är viktiga.

– Men jag har aldrig engagerat mig så här förut, säger hon.

Det som fick henne att agera nu var UNT:s reportage om 15-årige Ahmad som ska utvisas till Jordanien och inte får stanna hos sin svenska släkt i Gottsunda, trots att hans föräldrar avsagt sig vårdnaden för honom i domstol, och att en rad experter pekat på ökad risk för självmord vid en utvisning.

I ett flersidigt brev till Migrationsverket argumenterar hon för att utvisningsbeslutet, som vunnit laga kraft i domstol, bryter mot barnkonventionen på flera punkter. Bland annat citerar hon ur en rapport från amerikanska utrikesdepartementet om barnhemssituationen i Jordanien, en rapport som Migrationsverket själv hänvisat till. Rapporten pekar på uppgifter om missförhållanden, oacceptabla levnadsvillkor och övergrepp. I brevet frågar Hanna Oja hur Migrationsverket anser att en utvisning till sådana omständigheter följer barnkonventionen.

– Tyvärr rapporteras det ofta om fall där barn kommer i kläm. Sådana fall måste uppmärksammas och man måste sätta press på dem som fattar besluten, säger Hanna Oja.

LÄS MER: Politiker upprörs över utvisningsbeslut

Hon är inte ensam om kritiken mot hur barnkonventionen efterlevs inom Migrationsverket. Faktum är att myndigheten själv tycker att det måste ske stora förbättringar. I sin färska årsredovisning för 2018 skriver myndigheten bland annat att "principen om barns bästa behöver stärkas i all ärendehandläggning". Riksdagsledamoten Lina Nordquist (L) från Uppsala reagerar starkt på den formuleringen och kallar den "en skrämmande slutsats.

–  Arbetet för rättsäkerhet behöver fortsätta, säger hon.

LÄS MER: Nu samlas namn för att Ahmad ska få stanna

Vi har tidigare berättat om att hon utifrån flera asylbeslut om barn, däribland Ahmads, ställt frågor i riksdagen till migrationsminister Morgan Johansson om hur regeringen säkerställer att barnkonventionen följs. Nu har Morgan Johansson svarat. Där pekar han på att Migrationsverket just nu har ett särskilt krav på sig att redovisa hur att barns egna asylskäl utreds, bedöms och redovisas i besluten. Därtill har Barnombudsmannen fått i uppdrag att stödja myndigheternas arbete med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter, påpekar Morgan Johansson.

Lina Nordquist är nöjd med svaret.

– Det är helt nödvändigt att regeringen gett Migrationsverket i uppdrag att redovisa hur de säkerställer att barns egna asylskäl utreds och bedöms. Det behöver bli ett permanent uppdrag, säger hon.

Det här ska Migrationsverket jobba med

I sin årsrapport för 2018 pekar Migrationsverket ut en rad utvecklingspunkter:

• verkets samordningsfunktion för barnfrågor behöver tydliggöras och alla nivåer på myndigheten måste inkluderas i arbetet med barnfrågor,

• behov av en tydlig vision och strategi för arbetet med barnrättsperspektiv,

• principen om barns bästa behöver stärkas i all ärendehandläggning,

• det utbildningspaket som finns om barn i migration måste utnyttjas.

Vidare konstaterar Migrationsverket också att framstegen inte varit tillräckliga när det gäller antalet ärenden som innehåller en bedömning av barnets bästa. Ännu saknas det helt i vart fjärde ärende, enligt verket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa