Högt spel om skolval

21 april 2017 08:02

Skolmålen i förvaltningsrätten är på många sätt Davids kamp mot Goliat. Det krävs både kunskap, uthållighet och en stor arbetsinsats för de föräldrar som ska få rätt mot kommunen. Det gäller att argumentera rätt i förhållande till lagtexten.

På andra sidan finns en stor organisation med heltidsanställda jurister vars mål är att försvara kommunens beslut, oavsett om de är rimliga eller inte.

LÄS MER: Rena lotteriet avgör skolplaceringarna

LÄS MER: Ska kartan eller verkligheten bestämma?

LÄS MER: Nio elever blev av med sin skolplats

Särskilt intressant ska det bli att följa de två fall där föräldrar hänvisat till att barn med syskon på skolan gått före vid antagningen, trots att de annars inte skulle ha fått plats. Kommunjuristerna har tidigare dömt ut syskonförturen som laglig grund för skolplacering. Nu ska samma jurister argumentera i förvaltningsrätten för att kommunen fattat riktiga beslut.

LÄS MER: Föräldrar uppmanas att överklaga

LÄS MER: Liten skillnad avgör i rätten

LÄS MER: Utökad Sverkerskola lindrar skolproblem

UNT:s genomgång visar att det finns en felmarginal i kartunderlaget. Och de föräldrar som orkar skulle kunna mäta upp de verkliga vägsträckorna och kanske visa att kommunens teoretiska mätning är ett undermåligt underlag som inte ger likvärdiga förutsättningar för alla elever när myndighetsbeslut ska fattas.

Kommunens antagningsenhet spelar ett högt spel när man inte ändrade tillämpningen av antagningen efter bakslagen i förvaltningsrätten. Hittills har de klarat sig genom att allt för få föräldrar vet hur man ska argumentera för att få rätt. Frågan är hur länge det håller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer