I augusti berättade tidningen om hur kulturminnesmärkta byggnader i Vällnora bruk i östra Uppsala kommun är stadda i förfall eller är överväxta av sly.

– Det är en sorg att det här inte tas om hand, sade Vällnorabon Gunilla Ekman till tidningen då.

Billerud-Korsnäs var tidigare fastighetsägare men sålde för många år sedan sitt innehav till Bergvik. De förvaltar dock ännu fastigheterna och ska begära åtgärder av ägaren Bergvik. I sommar har man gjort just det och en entreprenör ska nu åtgärda åtminstone klensmedjan, som i forna tider användes som verkstad på bruket.

Artikelbild

| En byggfirma har nu fått uppdraget att ta sig an klensmedjan i Vällnora bruk, som i dag har hål i taket och är allmänt nedgången.

– Förhoppningsvis ska det här ske under hösten, men det är ingen garanti. Det är fasaden och taket som ska åtgärdas. Eventuellt fanns det också sprickor i grunden. Vi får se vad byggföretaget säger, säger Caroline Rothpfeffer på Billerud-Korsnäs.

LÄS MER: "Kräsna turister kräver mer"

LÄS MER: Fastigheter i förfall när pengar saknas

Men skogsbolagen äger flera fastigheter i Vällnora med stora åtgärdsbehov, bland annat ett båthus där golvet är på väg ut i sjön och en ståtlig masugn där fasaden flagnar och utsmyckningar i fönster är trasiga eller helt borta.

Artikelbild

| Båthuset, som Billerud-Kornäs förvaltar, håller på att förlora sitt golv till Norrsjän. Ändå finns den inte med i Billerud-Korsnäs åtgärdsplan. Men kulturminnena på bruket ska bevaras, intygar Billerud-Korsnäs.

Vad ska ni göra med dem?

– De är inte upptagna för åtgärder, säger Caroline Rothpfeffer.

Hur ser ni på ert förvaltande av de här kulturminnena? Har ni någon plan på sikt på vad man kan göra av dem?

– Just nu har vi inte någon plan utöver att byggnaderna ska bevaras.

Caroline Rothpfeffer påpekar att förvaltning av kulturminnen inte tillhör Billerud-Korsnäs kärnområde.

– Men vi har ju ansvaret, och man kan förstås tycka att vi borde haft koll på de här fastigheterna tidigare, säger hon.

LÄS MER: "Vallonbruken" på väg bort

LÄS MER: "Bruken ett världsarv"

Per-Olov Fredman är fastboende i Vällnora och guidar då och då besökare. Han tycker beskedet från Billerud-Korsnäs är glädjande, även om det i nuläget bara är smedjan som ska rustas.

– Det låter jättebra att de ändå har för ögonen att det här inte ska få förfalla och att de inte släpper greppet helt, säger han.