Fyrishov fortsätter mörka

Trots en pågående JO-utredning om brott mot offentlighetsprincipen försöker Fyrishov fortfarande mörka den konsultrapport som visar statusen på badanläggningen.

13 november 2016 10:05

Läs mer: Fyrishov försökte mörka brister

Läs mer: JO-anmälan krävdes för att få ut rapporten

Läs mer: Fyrishovs utbyggnad dröjer

Läs mer: Simbassänger vägs mot skolor

Läs mer: Så dyrt kan det bli att bada

UNT kunde i början av oktober berätta om turerna när UNT begärde ut en konsultrapport som beskriver den tekniska statusen på Fyrishovs badanläggning. Först efter många turer som bland annat innebar en JO-anmälan fick UNT ta del av konsultrapporten, en och en halv månad efter den första frågan om att ta del av den offentliga rapporten.

Redan för två månader sedan gjorde kommunens jurister klart för bolaget att rapporten är en allmän handling, och att en begäran om att få ta del av den ska behandlas enligt offentlighetsprincipen.

– Jag talade om för Liisa Eriksson Hundertmark att detta är en allmän handling. Och ska hon inte lämna ut den måste hon hänvisa till en paragraf i sekretesslagstiftningen, sade Lena Grapp, stadsjurist till UNT i samband med att vi begärde ut konsultrapporten.

Flera ledande politiker reagerade också på att konsultrapporten inte lämnades ut enligt offentlighetsprincipen.

– Jag förstår inte varför rapporten inte lämnas ut. Det är inga hemligheter. Jag ska prata med Liisa [Fyrishovs vd] om det, sade Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

När en privatperson nu begärde att få ta del av samma konsultrapport som UNT kunde berätta om i tidningen i början av oktober var svaret blankt nej. I ett e-postmeddelande skriver Fyrishov: ”Bolaget bedömer inte att utredningen är offentlig handling”.

Först efter att UNT ringer och söker Liisa Eriksson Hundertmark, Fyrishovs vd, för att fråga om varför de återigen vägrar lämna ut utredningen ändrar de sig. Personen som begärt att få se utredningen får ett meddelande om att hen kan hämta den på Fyrishov.

Liisa Eriksson Hundertmark har dock inte velat lämna någon kommentar till UNT.

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar hos offentliga myndigheter och kommunala bolag. Också om bolaget eller myndigheten försöker förhala ett utlämnande av allmänna handlingar är det ett brott mot lagstiftningen.

Justitieombudsmannen, JO, utreder just nu de många turerna kring UNT:s begäran att få ta del av konsultrapporten. Ett beslut av JO kan väntas före jul.

Rapporten som står i centrum för uppmärksamheten har gjorts av konsultföretaget Sweco och är en genomgång av skicket på Fyrishovs bad. Bland annat konstaterades att ett större läckage under 50-metersbassängen skapat erosion i marken och troligen rostangrepp på armeringen av betongen. Dessutom finns akuta problem med vattenreningen.

Alla har rätt att läsa allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen regleras i tryckfrihetsförordningen. Den ger rätt för alla att ta del av allmänna handlingar hos statliga myndigheter, landsting och kommuner. Bolag som ägs till minst hälften av kommun eller landsting omfattas också av offentlighetsprincipen.

Om bolaget eller myndigheten inte ska lämna ut en allmän handling måste de hänvisa till en paragraf i offentlighets- och sekretesslagen.

Begäran att ta del av en allmän handling ska behandlas skyndsamt, vilket normalt innebär samma dag.

Är man missnöjd med handläggningen kan man anmäla det till JO. Beslut att inte lämna ut en handling kan överklagas till kammarrätten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer