Simon Alm, SD:s ledare i Uppland, Uppsala och regionen har återkommande avböjt att träffa UNT för en intervju eller bli intervjuad på telefon. Kravet för att svara på frågor har varit att få svara per mejl.

Kvinnorna bakom SD-kvinnor Uppland uppger att du ville ha tillgång till all korrespondens och till och med vara medlem i Facebookgruppen. Stämmer det?

– Utspel från ickemedlemmar ska man ta med en skopa salt. De vill sätta en dålig bild av mig i media då de inte på annat vis anser sig ha en rimlig chans att byta ut distriktsledningen. Det är alltså en del i ett maktspel där man sjunkit väldigt lågt.

LÄS MER: Simon Alm ville styra kvinnoförening

Ett par av kvinnorna bakom kvinnoföreningen som UNT talat med är dock än i dag medlemmar i SD.

Varför fick de inte förtroendet att driva en kvinnosektion?

– Vi hade problem med att kvinnoavdelningen för några år sedan drevs av några personer där nästan ingen är kvar i partiet idag av en rad goda skäl. Det är sådant som kan hända om man får in en grupp personer som inte vill partiet väl.

Vad var det för problem?

– Det tänker jag inte närmare gå in på.

De beskriver ditt och övriga Upplandsledningens agerande runt kvinnosektionen som sektliknande och odemokratiskt och upplevde att egna idéer motarbetades. Hur ser du på det?

– Det stämmer inte. Inget partidistrikt inom SD har mer medlemsinflytande än vårt, tvärtom är vi i framkant genom att exempelvis genomgöra provvalsliknande inslag inför riksdagslistan och kommunfullmäktigelistan i Uppsala.

En kvinna utestängdes från SD, efter att hon på ett möte öppet kritiserat gången runt kvinnoföreningen. Är det inte ett sundhetstecken med kritiska röster som vågar säga ifrån?

– Är man inte medlem i SD får man inte påverka våra årsmöten inne i lokalerna.

Hon hade betalt in anmälningsavgiften två dagar för sent, och var inte formellt utestängd. Är det inte ett sundhetstecken med kritiska röster som vågar säga ifrån?

– Det är viktigt med konstruktiv kritik på hur organisationen kan utvecklas. Sådant försöker vi lyssna in precis hela tiden.

Vad var motivet till ärendet mot henne?

– Jag kan givetvis inte gå in i detalj, men fallet var sådant att bedömningen gjordes att hon var ideologisk avvikare och partistyrelsen delade vår uppfattning i fallet. Därför är hon utestängd. Vi har nolltolerans mot sådant.

Personer jag intervjuat talar om paranoia, kontrollbehov och osund partikultur när de beskriver ledningen i SD Uppland. Vad tror du att de beskrivningarna grundar sig i?

– Maktspel. Vi som ledning utmanas i vanlig ordning av några få, men högljudda, personer som uppenbart är beredda att hitta på nästan vad som helst för att få bort mig. Det är verkligen tråkigt, men något man måste leva med om man är i en ledande position i en stor organisation med över tusen medlemmar.

Simon Alms parhäst i Uppland i många år var Pavel Gamov. Han har tidigare i UNT vittnat om en destruktiv partikultur inom SD nationellt och lokalt i Uppland. För UNT berättar han nu att han bett om ursäkt till personer som har koppling till kvinnosektionen för saker han gjort då han och Simon Alm styrde SD Uppland. Kvinnorna har till UNT bekräftat att de fått en ursäkt.

Har du, Simon Alm, något att be om ursäkt för i hur du behandlat enskilda medlemmar?

– Sverigedemokraterna är numera ett stort parti. I Uppland har vi tio gånger så många medlemmar idag jämfört med för åtta år sedan. Det innebär att det finns en konkurrens om förtroendeuppdrag på gott och ont. Det är givetvis inte alltid så enkelt att fatta beslut om vem som ska få ett förtroende när man tycker om många av dem som visat sitt intresse.

När UNT via mejl upprepar frågan för att få svar på om Simon Alm känner att han har något att be om ursäkt för, kommer samma svar med tillägget att: "Jag försöker agera på ett sätt så jag inte behöver be om ursäkt för något.”

LÄS MER: Maktkamp inom SD i Uppland

Kommer du att initiera något arbete för en annan partikultur än i dag i SD Uppland om du får fortsatt förtroende som ordförande?

– SD Uppland ligger i framkant vad gäller att utveckla formerna för att skapa en sund internkonkurrens. Man kan löpande göra inspel i vilka frågor vi bör driva och vi försöker inkludera medlemmarna så gott vi kan i det arbete som bedrivs. Vi jobbar hela tiden med att försöka finna nya sätt som kan göra viktiga skeden mindre laddade, och det arbetet kommer givetvis att fortsätta.

Sofie, vars fall UNT berättar om i dag, har fått läsa Simon Alms svar.

– Han uppvisar samma beteende i sina svar som i partiet. Ingen självrannsakan, ingen ödmjukhet, ingen ambition att försöka läka konflikterna, säger hon.

Att hon skulle vara del i en maktkamp för att lyckas få honom avsatt som ordförande i Uppland förnekar hon.

– Jag har inget egenintresse av att få honom avsatt eftersom jag inte är medlem och inte kommer att bli oavsett utgång. Jag tycker bara att allmänheten bör få reda på hur det går till.