Tris säger upp miljonavtalet med kommunen i förtid

Ideella föreningen Tris avslutar i förtid samarbetet med Uppsala kommun, som ger föreningen nästan 3 miljoner kronor om året. Förklaringen? De har inte längre behov av det ekonomiska stödet.

Talin Davidian, ordförande för Tris, har meddelat kommunen att man inte har behov av det årliga miljonstödet från kommunen. Bilden är från ett tidigare reportage om en flicka fast i hedersförtryck.

Talin Davidian, ordförande för Tris, har meddelat kommunen att man inte har behov av det årliga miljonstödet från kommunen. Bilden är från ett tidigare reportage om en flicka fast i hedersförtryck.

Foto: Staffan Claesson/akriv

Uppsala2023-02-10 18:00

Sedan 2016 har Uppsala kommun och Tjejers rätt i samhället, Tris, haft avtal om så kallat partnerskap. Där lovar Tris att genomföra en rad insatser förebyggande mot hedersförtryck som läxläsning, idrotts- och lovaktiviteter, och utbildning av kommunens personal, bland annat idrottslärare. 

För det betalar Uppsala kommun knappt 3 miljoner kronor årligen. Det fyraåriga avtalet skulle nu ha varit inne på sitt sista år. Men i december meddelade Tris ordförande Talin Davidian att föreningen beslutat att säga upp partnerskapet i förtid, från första januari 2023.  

I ett mejl till kommunen skriver hon att Tris "självklart kommer att fullfölja alla inplanerade aktiviteter i enlighet med överenskommelsen", men att föreningen inte längre är "i behov av det ekonomiska stödet". 

undefined
I april 2020 signerade Mohamad Hassan (L), Eva Christiernin (S), och Talin Davidian, grundare och ordförande i Tris, överenskommelsen om ett partnerskap värt flera miljoner kronor om året i fyra år.

 Talin Davidian skriver också att Tris i dag står "stabilt på egna ben och har möjlighet att bedriva verksamheten med egna ekonomiska medel, vilket ger rätt förutsättningar för att säga upp stödet från Uppsala kommun."

Ekonomin i en ideell förening som Tris är inte lätt att få insyn i. Till skillnad från ett aktiebolag är inte årsredovisningen en öppen handling. UNT har dock läst årsredovisningen från 2018, där det framgår att Tris det året gjorde ett överskott på över sex miljoner kronor och att det egna kapitalet uppgick till drygt 33 miljoner kronor.   

UNT har frågat Tris hur de ekonomiska förutsättningarna ändrats nu, så att de känner att de kan säga upp avtalet. I ett anonymiserat mejl har signaturen "Maria" svarat att coronaepidemin gjorde framtiden för föreningen "ytterst osäker", men att det nu finns avtal som ger stabilitet. "Maria" skriver också att Tris har fattat ett "principiellt beslut om att inte ta emot, eller vara beroende av, bidrag och gåvor. Detta för att bibehålla Tris fullständiga och obevekliga oberoende".

UNT har berättat om kritik från en tidigare anställd inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet som menade att avtalet gynnat aktiebolaget kopplat till Tris. Enligt Ola Jeremiasen, stabschef inom socialförvaltningen finns en ordning för allt ska gå rätt till.

undefined
Ola Jeremiasen är stabschef på socialförvaltningen inom Uppsala kommun.

– I de fall vi ska placera via en extern leverantör finns det särskild personal som säkerställer att barnens behov tillgodoses och att vi följer lagstiftningen, säger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!