Så mycket har kommunerna betalat till Tris

Uppsala kommun har betalat fakturor till Tris och Madickengården för över 20 miljoner kronor sedan 2019. Nu ifrågasätts de nära banden av en tidigare socialtjänstanställd. "Kopplingen till aktiebolaget är märklig", säger källan.

Uppsala 10 februari 2023 05:00

UNT granskar

UNT har rapporterat om hur ideella föreningen Tris, Tjejers rätt i samhället, fört över sin akutverksamhet Madickengården till ett aktiebolag. Senaste räkenskapsåret var vinsten nära 60 miljoner kronor och grundarna, systrarna Talin Davidian och Mariet Ghadimi, har blivit miljonärer på aktieutdelningen.

Intäkterna kommer från kommuner, inte minst genom placeringar i skyddat boende i familjehem. Föreningen Tris har också fått flera olika statliga bidrag. Exempelvis fick Tris 3,3 miljoner kronor i bidrag för åren 2020 och 2021 i form av statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. 

undefined
Tjejers rätt i samhället, Tris, arbetar förebyggande mot hedersförtryck. I dag drivs den akuta verksamheten i ett aktiebolag, av samma företrädare.

Under 2020 fick Tris också 1,2 miljoner kronor i statligt bidrag med anledning av covid-19. 

UNT har begärt en sammanställning av hur mycket Uppsala kommun betalat till föreningen Tris sedan 2019, samt till aktiebolaget sedan de tog över Madickengården.

Till Tris har kommunen då betalat nästan 16 miljoner kronor. En stor del av beloppet är placeringar vid Madickengården, innan det gick över i aktiebolagets regi. 

Till aktiebolaget har Uppsala kommun de senaste två åren betalat nästan 5 miljoner kronor. 

Totalt alltså över 20 miljoner kronor.

undefined
Enligt ideella Tris är aktiebolaget bakom Madickengården en helt separat verksamhet, och UNT måste mejla dem var för sig för att få svar. Men företrädarna är desamma, och här och där lyser banden igenom.

Uppsala kommun har upphandlat en rad aktörer som de kan köpa placeringar vid skyddade boenden av. Madickengården är en av dem. Kommunen driver också själva ett eget skyddat boende, Tildagården, som dock just för tillfället är stängt.

Andreas Lindman är chef både för Tildagården och en avdelning på kommunen som beslutar om placeringar. Han vet väl att kostnaderna är höga. Den dygnstaxa Madickengården anger i upphandlingsunderlaget är 3 200 kronor. På kommunens boende har den legat runt 3 000 kronor. 

– Det är vad det kostar med den personal och säkerhet som krävs. Och vi går inte med någon vinst, säger Andreas Lindman.

Vinsten i bolaget bakom Madickengården tycker han låter väldigt stor i relation till hur mycket det kostar att driva en sådan här verksamhet. 

– Utifrån de summor ni nämner är jag väldigt överraskad. Men mitt fokus är kvaliteten på hjälpen de placerade får. Där har vi aldrig haft några tveksamheter när det gäller Madickengården, säger Andreas Lindman. 

undefined
Andreas Lindman, chef för Nexus och kommunala skyddade boendet Tildagården, är förvånad över vinstmarginalen i Madickengården, sett till kostnaderna för att driva sådan verksamhet.

Men det är inte bara för placeringar som kommunen betalat. Uppsala kommun har också betalat omkring 2,8 miljoner kronor om året till Tris enligt ett fyraårigt avtal om partnerskap.

Det innebär att Tris ska göra olika insatser för att förebygga hedersförtryck och stödja dem i ofrihet. Exempel är läxläsning, idrottsaktiviteter, sommarlovsaktiviteter, och insatser för att öka kompetensen inom kommunen.

I avtalet står att "överenskommelsen vilar på en varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör verksamheten". Där poängteras också att Tris till stor del bygger på ideella insatser, som värderas till omkring en miljon kronor.

UNT har talat med en tidigare anställd inom socialtjänsten i Uppsala som arbetat med ärenden kopplade till Tris. Avtalet har gynnat Tris och Madickengården affärsmässigt, menar källan. 

undefined
I I april 2020 signerade Mohamad Hassan (L), Eva Christiernin (S), och Talin Davidian, grundare och ordförande i Tris, överenskommelsen om ett partnerskap värt flera miljoner kronor om året i fyra år.

På grund av avtalet var budet från cheferna att ringa Tris för konsultation när ett ärende dök upp, en tjänst som även andra aktörer i branschen erbjuder, berättar källan:

– Nästan alltid tyckte Tris att det handlade om hedersproblematik och att det behövdes en placering. Och så sa de att de själva hade plats på något av sin hem, säger källan.

På så sätt blev partnerskapsavtalet om helt andra insatser även en väg till intäkter i form av placeringar för Tris, menar den tidigare kommunanställde.

– Det finns säkert andra uppfattningar än min, men jag vet flera som reagerade som jag, att kopplingen mellan partnerskapet och aktiebolaget var märklig. Men när det fördes fram till chefer tog det liksom stopp, säger källan. 

Sedan första januari 2023 gäller inte partnerksapsavtalet längre, sedan det sagts upp av Tris ett år i förtid. Tris har dock försäkrat att alla åtaganden ändå ska genomföras som planerat.

undefined
Andreas Lindman, chef för Nexus och kommunala skyddade boendet Tildagården, har inte haft anledning av ifrågasätta kvaliteten i Madickengården.

UNT har kontrollerat hur mycket några andra kommuner har betalat till aktiebolaget bakom Madickengården. En av dem är Stockholm som sedan 2020 betalt över 11 miljoner kronor. Av det har Skärholmens stadsdelsnämnd stått för 6,8 miljoner. Samtidigt har det ekonomiska läget där varit tufft. Vare sig ansvarig politiker eller tjänsteman vill kommentera.

– När ett beslut ska verkställas görs det hos den leverantör som bäst svarar upp mot behovet. Jag kan inte uttala mig om eventuella vinstmarginaler eller aktieutdelningar hos enskilda, säger Anna Toll, avdelningschef för socialtjänsten i Skärholmen.

Kommunal granskning

Aktiebolaget bakom Madickengården är en av fem leverantörer av skyddat boende som Uppsala kommun valt ut för en särskild uppföljning under 2022. Uppföljningen har ett särskilt fokus på bemanning och byggde på ekonomisk kontroll, samtal med leverantörerna och socialsekreterares uppfattning om leverantörerna. 

Socialnämnden kommer att behandla uppföljningen under våren 2023. Men i uppföljningen framkommer enligt Uppsala kommun inget som föranleder ytterligare åtgärder mot aktiebolaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa