Så är planen för Nationalnyckeln

Nationalnyckeln skulle bli Sveriges största bokprojekt men stoppades när pengarna inte räckte. Nu är utgivningen igång igen – men i låg takt och utan bestämt slut.

Utgivningen av Nationalnyckeln är nu återupptagen. Minst en volym vartannat år ska komma ut, är planen.

Utgivningen av Nationalnyckeln är nu återupptagen. Minst en volym vartannat år ska komma ut, är planen.

Foto: Rolf Hamilton/UNT arkiv

Uppsala2019-12-02 07:00

–  Ett häftigt och smått vansinnigt projekt.

Så beskrev dåvarande chefen för Artdatabanken bokprojektet Nationalnyckeln, när UNT år 2008 granskade utgivningen. Då talade Nationalnyckelredaktionen om att det skulle ges ut över 100 volymer under 20 år. Någon ekonomisk slutplan fanns inte.

Fem år senare stoppades bokverket när regeringen drog ned på anslagen. I stället skulle digital spridning av fakta om Sveriges alla arter prioriteras. Men 2016 togs ett nytt politisk beslut om att återuppta bokutgivningen och att anslagen skulle öka. 

Sedan dess har en ny bok utkommit och i december kommer nästa, det 19:e bandet totalt och det fjärde bandet om bladmossor. 

Samtidigt har den digitala portalen Artfakta utvecklats. Men den vänder sig mer mot experter än allmänhet. 

–  Ett absolut krav från regeringen är att vi sätter det digitala först. Användandet av Artfaka går rakt upp, säger Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken där Svenska artprojektet med Nationalnyckelutgivningen finns. 

Vad är planen för bokverket?

–  Att ge ut minst en Nationalnyckelvolym vartannat år. Exempel på andra organismgrupper som vi jobbar med är marina bakgälade snäckor, storkräftor, nattsländor och bin, säger Lena Sundin Rådström.

Men även om bokutgivningen är igång igen, så är uppdraget annorlunda i dag. Något mål om över 100 bokvolymer finns inte.

– Bokdelen är bara en liten del i helheten och allt arbete sker integrerat, säger hon.

Lena Sundin Rådström är chef för Artdatabanken där Nationalnyckeln görs, under det som kallas Svenska artprojektet. Nästa del kan köpas i december och handlar om olika bladmossor.
Lena Sundin Rådström är chef för Artdatabanken där Nationalnyckeln görs, under det som kallas Svenska artprojektet. Nästa del kan köpas i december och handlar om olika bladmossor.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!