Genmäle rörande granskningen "Jordgubbens pris"

UNT publicerar idag ett genmäle rörande granskningen "Jordgubbens pris".

Uppsala2023-12-27 19:00

UNT har i ett antal artiklar granskat företaget Ulvagubben i Uppsala där ett antal filippinska bärplockare vittnat om missförhållanden rörande skenkontrakt, svarthyra och vad de anser är orimliga arbetsvillkor. I en av artiklarna medverkade Lynn som enligt bärplockarna fungerat som rekryterare och kontakt till den filippinska personalen. Men Lynn anser att hennes roll varit en annan än den bärplockarna och UNT beskrivit. Hon bereds därför möjlighet till genmäle: 

"I artikeln och tillhörande videoklipp som UNT publicerat på Facebook benämns jag felaktigt som ”Rekryterare” och att jag "har fungerat som rekryterare och kontaktperson”. Jag har agerat som tolk, samt i viss mån kontaktperson mellan Ulvagubben och den filippinska personalen, när jag hjälpte till med deras ansökan hos Migrationsverket. Jag har inte erhållit någon ersättning när jag hjälpt till och jag arbetar inte för Ulvagubben. Det jag säger i videoklippet - som är filmat med dold kamera - blir missvisande eftersom tittaren inte får ta del av helheten. Det som faktiskt sades var att bärplockarna skulle tala med sin chef om de hade synpunkter eller klagomål på arbetsförhållanden eller villkor, istället för att tala med sina släktingar. Vidare är det jag säger i videoklippet endast en översättning av Ulvagubbens budskap, inte mina egna ord eller åsikter. Jag har bara velat hjälpa de filippinska arbetarna.”
/Lynn           

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!