150 anställda har slutat på psykiatrin

Överläkare talar om att det råder ”kronisk läkarbrist” inom psykiatrin på Akademiska. UNT kan i dag berätta att de senaste åren har minst 150 anställda lämnat sina jobb.

12 augusti 1916 11:51

De ansvariga verksamhets- och sektionscheferna vill inte kommentera hur personalomsättningen inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset ser ut. Den ytterst ansvariga verksamhetschefen för område psykiatri, Gunilla Svedström, skriver i ett mejl till UNT: ”Personalomsättningen är bekymmersam inom vissa enheter. Vi har svårt med rekrytering, framförallt sjuksköterskor och specialistläkare, vilket är ett nationellt problem. När det gäller produktion/produktionsplanering, väntetider och bemanningsmål arbetar vi med det just nu”. Mer än så vill Gunilla Svedström inte kommentera situationen.

I interna dokument kan UNT dock läsa att överläkare beskriver hur det under lång tid saknats personalresurser och att det råder en ”kronisk läkarbrist”. UNT har även begärt ut siffror på hur personalomsättningen inom psykiatrin ser ut. Under år 2014 nyanställdes flertalet personer inom i princip samtliga befattningskategorier, men därefter tycks ett trendbrott ha skett. Mellan den 1 januari 2015 och den 30 juni i år har fler anställda valt att sluta inom psykiatriavdelningarna än vad som anställts, under perioden har minst 150 anställda valt att lämna psykiatrin. Under samma period har 102 personer nyanställts.

Sett till olika yrkeskategorier har i princip samtliga kategorier tappat anställda, det enda undantaget är allmänsjuksköterskor. Värst tycks situationen var när det gäller psykiatrisjuksköterskor där totalt 33 personer valt att sluta under perioden. 14 stycken har nyanställts. Tittar man på olika avdelningar har flest valt att sluta vid barn- och ungdomspsykiatrin. Medelantalet anställda på avdelningen har sjunkit från 146 stycken anställda 2015 till 127 stycken i dag. Siffrorna gäller enbart tillsvidareanställda men interna dokument visar att antalet vikarier ska uppgå till över 100 stycken.

LÄS MER: Hon tog sitt liv på psykakuten

LÄS MER: Dela med dig av dina erfarenheter av psykiatrivården

LÄS MER: Antalet anmälningar mot psykiatrin ökar

LÄS MER: Nu granskar vi psykiatrin igen

LÄS MER: Hon har fått vänta i flera år

LÄS MER: Hon kände sig övergiven av psykiatrin

LÄS MER: Läs vår tidigare artikelserie om psykiatrin

 

 

<p>Avgångar inom psykiatrin</p>

Mellan den 1 januari 2015 och den 30 juni 2016 valde minst 150 personer inom psykiatrin i Uppsala att lämna sina arbeten. Siffrorna gäller den externa personalomsättningen och alltså inte personal som slutat för att börja på en annan del av sjukhuset eller motsatt. Medelantalet anställda på vårdavdelningar har sjunkit från 677 anställda år 2014 till 611 anställda i år. Totalt ska det finnas runt 800 anställda inom hela psykiatrin. Organisationsförändringar kan ha påverkat siffrorna men det är inget som UNT har kunnat bekräfta då ansvariga chefer valt att inte kommentera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg