Apotekstjänst vägrar godkänna konkurrenten

Tidigare var varuförsörjningen och Apotekstjänst överens om att ta hjälp av andra aktörer. Men nu vägrar Apotekstjänst att godkänna avtalet med Onemed.

Behcet Barsom (till vänster) ska diskutera brevet från Apotekstjänsts vd Örjan Frid vid ett möte i varuförsörjningsnämnden under måndagen.

Behcet Barsom (till vänster) ska diskutera brevet från Apotekstjänsts vd Örjan Frid vid ett möte i varuförsörjningsnämnden under måndagen.

Foto: Montage

Uppsala län2019-12-05 13:30

Det var i samband med ett krismöte i Uppsala som varuförsörjningen och Apotekstjänst meddelade att de var överens om att ta in andra aktörer för att avlasta Apotekstjänst. Efter det förhandlade varuförsörjningen fram ett avtal med Onemed om detta

Varuförsörjningsnämnden har dock ännu inte fattat beslut om att utnyttja avtalet, vilket i sin tur beror på att Apotekstjänst vägrat godkänna att regionerna använder sig av konkurrenten. Apotekstjänsts vd Örjan Frid bekräftar att så är fallet.

– Vi har ett avtal med varuförsörjningen om att lösa leveranserna av förbrukningsmaterial. Vill man förhandla om det avtalet är det en helt annan diskussion, säger Örjan Frid.

Tidigare accepterade Apotekstjänst att regionerna tar in alternativa leverantörer, har ni ändrat er?

– Vi har ställt oss positiva till att regionerna köper direkt av leverantörerna som en temporär lösning för att lösa ett försörjningsproblem. Ska man göra något annat är det en ny avtalsdiskussion och den för vi med varuförsörjningen.

Ni säger själva att leveranserna fortfarande efter två månader inte fungerar fläckfritt, är det inte skäl nog?

– Vi levererar i dag på ett sätt som gör att vården fungerar. Det är trist att vi inte lyckas leverera kollegieblock, post-it-lappar och pennor i full utsträckning. Men vi har varit överens med varuförsörjningen om att prioritera medicinteknisk utrustning, säger Örjan Frid.

Behcet Barsom (KD), ordförande i varuförsörjningsnämnden, säger att frågan ska diskuteras vid nämndens möte under måndagen.

– Jag har förstått att det finns ett motstånd från Apotekstjänst att utnyttja det här avtalet. Vi får fortsätt att diskutera kring varför det är nödvändigt med ett alternativ, säger Behcet Barsom.

Stämmer det att den medicintekniska utrustningen kommer fram som den ska?

– Det har blivit bättre men är långt ifrån tillfredsställande. Nu gäller det att regionerna ska kunna skala upp beställningarna från Apotekstjänst och avveckla alternativen där de beställt direkt från leverantörerna.

Apotekstjänst har på sin webbsida lagt upp ett brev till regionerna där de skyller leveransproblemen på brister i de data som varuförsörjningen levererat.

I brevet skriver Apotekstjänst att 30–40 procent av artiklarna hade felaktig information om antal per låda, artikelnummer, volym eller vikt. Det är enligt Apotekstjänst orsaken till leveransproblemen.

"Nu går dock detta ut över vår personal som dagligen får motta arga, oförstående och felaktiga påståenden", skriver Apotekstjänsts vd Örjan Frid i brevet.

UNT har tidigare gått igenom leveranserna från Apotekstjänst. Enligt dessa dokument uteblev 80 procent av leveranserna under de första två veckorna efter att Apotekstjänst tog över. 

Hur kan problemen ni beskriver få så stora konsekvenser?

– Vi har ett avancerat logistiksystem som bygger på att uppgifterna är korrekta. Det är tillräckligt mycket fel för att det logistikupplägget inte ska fungera, säger Örjan Frid.

Varför lyckades era företrädare Mediq klara uppdraget med samma uppgifter?

– Jag vet inte hur de andra hade det. 

Behcet Barsom säger att varuförsörjningsnämnden ska diskutera även Apotekstjänsts brev under måndagens möte.

– Jag har förstått att det finns en åsikt från Apotekstjänst om ansvarsfrågan. Jag kan inte på rak arm bemöta det utan ska gå igenom brevet med våra tjänstemän, säger Behcet Barsom.

Materialkrisen i korthet

Apotekstjänst tog över leveranser av förbrukningsmaterial till vården i fem regioner den 1 oktober.

Omgående blev det problem där flera sjukhus fick brist på artiklar som är kritiska för vården.

Region Uppsala gick under en period upp i stabsläge till följd av de uteblivna leveranserna. 

Totalt fick 480 operationer ställas in i de fem regionerna till följd av materialkrisen

Preliminära beräkningar visar att krisen kan ha kostat Akademiska sjukhuset minst 15 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!