Forsmarks skola blir kvar

Hösten 2016 kom beslutet att Forsmarks skola skulle läggas ned. Nu har Vattenfall tillsammans med ABB Industrigymnasium gått ihop för att rädda skolan.

16 januari 2019 08:00

Våren 2020 var det tänkt att de sista eleverna på Forsmarks skola skulle gå ut. Forsmarks kraftgrupp hade beslutat att sluta driva skolan. I början av 2018 rapporterade UNT om att en ny skolentreprenör, ABB Industrigymnasium, visat intresse för att driva vidare Forsmarks skola. På tisdagsmorgonen kom beskedet att skolan räddas – och byter namn till Vattenfallgymnasiet.

– Vi har ingått ett samarbetsavtal med ABB industrigymnasium. Det är ett långsiktigt avtal där Vattenfall bidrar med ett ekonomiskt stöd där vi tillsammans ska starta Vattenfallgymnasiet. Grunden kommer ligga i den fina verksamhet som redan finns här, men vi vill även skapa något ännu bättre, säger Christopher Eckerberg, tillförordnad personalchef vid Vattenfall produktion.

Hur långt är avtalet?

– Avtalet är skrivet på 15 år. Men vi hoppas att det här blir en evighetssatsning.

Ett systerbolag till ABB industrigymnasium kommer vara huvudman och sköta driften för skolan. ABB Industrigymnasium driver redan skolor i Västerås och Ludvika.

– Vi har jättebra skolor som kan korsbefruktas med den kompetens som finns här i Forsmark. Vi har ambitionen att vara ledande teknikskolor, säger Fredrik Svensson, som äger ABB Industrigymnasium och som är vd på AB Arvid Svensson.

Skolan kommer att ansöka om att ha elevintag redan till hösten 2019, men till Forsmarks skola. Första intag i Vattenfallgymnasiets regi blir till hösten 2020. Skolan kommer fortsätta att fokusera på naturvetenskap och teknik – det som alltid varit Forsmarks skolas signum.

– Vår målgrupp är natur- och teknikintresserade ungdomar från hela landet, säger Christopher Eckerberg.

Tanken är att 120 elever ska kunna studera på skolan samtidigt och för att kunna locka dit ungdomar från andra platser i Sverige planeras ett elevhem att byggas i närheten av Forsmarks skola med plats för ungefär 60 personer.

– Men vi kommer även att anstränga oss för att göra plats för regionens ungdomar. Det är basen i verksamheten, säger Fredrik Svensson.

Christopher Eckerberg hoppas att satsningen ska leda till att elever på skolan ska intressera sig för energifrågor i allmänhet och för Vattenfalls verksamhet i synnerhet.

– Vi hoppas att de här eleverna ska bli Vattenfallmedarbetare i framtiden och vi kommer anstränga oss med att erbjuda praktikplatser och sommarjobb. Man ska kunna få erfarenhet av vad vi håller på med inom Vattenfall.

Forsmarks skola

Sedan 1987, då skolan grundades av Karl-Erik Sandstedt, har Forsmarks skola drivits av Forsmarks kraftgrupp med Östhammars kommun som huvudman. Från början var skolan en filial till Fyrisskolan i Uppsala.

Fram till maj 2008 bodde elever på skolan i studentkorridorer. Eleverna har även erbjudits boende i Gimo.

På hösten 2016 valde Forsmarks kraftgrupp att börja avveckla skolan och tanken var att den årskull som går ut våren 2020 skulle vara den sista.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Ahlén