Friskoleföretag sneglar på Forsmarks skola

Det kan finnas en framtid för Forsmarks skola efter våren 2020. Ett friskoleföretag har visat intresse, men ännu är inget klart.

2 februari 2018 09:00

Forsmarks Kraftgrupp (FKA) äger skolan, och Östhammars kommun är huvudman. Men efter vårterminen 2020 kommer FKA inte fortsätta att driva skolan. I ett brev till barn- och utbildningsnämnden, all skolpersonal och eleverna skriver Forsmarks skolas rektor Fredrik Jansson att ABB Industrigymnasium, som har runt 500 elever i Sala, Ludvika och Västerås, visat intresse för att ta över från hösten år 2020.

"Att det just är ABB Industrigymnasium som är intresserade ser jag som positivt och möjlighet till utveckling av utbildning inom elkraft, energi och smarta system" skriver Fredrik Jansson.

Agneta Berliner som är vd på ABB Industrigymnasium bekräftar att man haft kontakt med Forsmarks skola och ägaren FKA, som ingår i Vattenfallkoncernen.

– Det är inte skarpt läge just nu. Men utifrån min horisont är Forsmarks skola en anrik skola med väldigt bra utbildning, så det är klart intressant. Vi vill hela tiden utveckla oss och jag ser många fördelar och synergieffekter.

ABB Industrigymnasium drivs i aktiebolagsform av Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB. Ägare är näringslivsprofilen Fredrik Svensson. Han menar att det är för tidigt att säga något.

– Vi har haft kontakt, men mer är det inte. Frågan är vad Vattenfall, FKA och Östhammars kommun vill. Vi medverkar gärna i någon roll.

Berit Andersson ingår i FKA:s ledningsgrupp:

– Vill de göra något i kontakt med kommunen så har vi inga invändningar. Men det måste bli något mer konkret innan jag kan uttala mig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén