EU:s rätt att stoppa rysk desinformation

Rysslands rätt att i yttrandefrihetens namn sprida falsk krigspropaganda måste begränsas, skriver Christer Tengvar.

Replik 24 mars 2022 14:36
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Den 3/3 publicerar åtta svenska chefredaktörer och Tidningsutgivarnas VD ett upprop mot rysk krigsdesinformation, nedstängningar av oberoende media i Ryssland och mot den ryska krigsmaktens övergrepp i Ukraina. Ett flertal ytterligare svenska tidningar ansluter även UNT (UNT-kultur 3/3).

Tre dagar efter publicistuppropet tar UNT:s ledarsida under rubriken ”Synd att våra politiker tar så lätt på yttrandefriheten” (6/3) avstånd från det av EU beslutade förbudet för rysk statskontrollerad media som Russia Today och Sputnik att verka inom unionen. Ett beslut som även Sverige står bakom. Orsaken menar UNT:s ledarsida är att yttrandefriheten inte respekteras av EU.

 

Regimkontrollerad rysk desinformation och lögner är vapen i kriget mot Ukraina med målet att dölja för den egna befolkningen och omvärlden vad som egentligen pågår och den vägen vinna legitimitet för ett fortsatt krig mot ett självständigt Ukraina. Det är spridningen av detta vapen som EU med all rätt vill begränsa. Förbud mot desinformation och krigspropaganda inom EU:s gränser har stöd i Europakonventionen. 

Ledarsidan menar även att rättsliga åtgärder är det som i stället skall sättas in i nuvarande situation. Brott mot krigets lagar liksom mot folkrätten skall definitivt utredas och ytterst ansvariga skall lagföras. Men detta är processer som är långdragna och kommer enligt experter ta mycket lång tid, kanske decennier. Om det ens blir möjligt.

 

Information och tankar försvinner inte av förbud menar UNT i den aktuella ledaren. Detta kan mycket väl gälla den egentliga ursprungskällan för desinformationen det vill säga den ryska statsledningen i detta fall. En samtidig begränsad spridning av den falska informationen får som konsekvens att påverkansmöjligheterna når färre individer och därmed begränsas skadeeffekterna. Vilket är målet med EU:s mediaförbud.

Som professor Per Bauhn skriver: Om vi behandlar skurkstater med samma respekt som fredliga demokratier kommer vi att medverka till att stärka skurkstaterna och försvaga demokratierna. Konventioner (om yttrandefrihet) är i sig inte mer värda än de rättigheter de ska försvara. Nitiskt följande av lagens bokstav kan medföra att själva de värden som lagen skall skydda i stället går förlorade och man gör sig skyldig till absurt offrande av målen för medlens skull. 

Valet mellan att verka för Ukrainas rätt att själv välja sin egen framtid eller att hävda Rysslands rätt att i yttrandefrihetens namn sprida falsk krigspropaganda och därmed bana väg för fortsatta folkrättsvidriga övergrepp i Ukraina måste kunna uppfattas som absolut glasklart för en liberal ledarsida. 

Christer Tengvar

Pensionerad överläkare, Uppsala

Svar:

Ryska statens övergrepp och ständiga försök att stoppa pressfriheten kritiserades även i den ledarkrönika Tengvar har reagerat på. Att vara emot censur betyder inte att man är mindre emot Putins propaganda. Min poäng var att svenska politiker borde försvara yttrandefriheten när EU fattar beslut om att förbjuda sändningar. I bästa fall är beslutet ett slag i luften, i sämsta fall rent kontraproduktivt.

Våra politiker borde ha vetat bättre än att applådera det.

Sakine Madon

Politisk chefredaktör, UNT


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa