Friheten attackeras även av akademiker

Liberalismen kan vi sänka på egen hand.

Krönika 8 oktober 2022 06:49
Detta är en ledarkrönika. UNT:s ledarsida är liberal.

Liberala friheter är inte lätta att hantera. Till exempel ger demonstrationsfriheten exiliranier rätten att i Sverige protestera mot teokratin i hemlandet. Det är samma rättighet som ger Rasmus Paludan möjlighet att under sina demonstrationer bränna koranen. Yttrandefrihet och demonstrationsfrihet är universella rättigheter som tillåter sådant som är lätt att gilla och det som är svårt att stå ut med. Och det gör också demokratin skör. Friheter och de lagar som ska skydda dem, kan lätt utnyttjas för att underminera just friheter. 

Ibland sker det hastigt. Forskningsfriheten till exempel har under mycket kort tid kommit att begränsas mer än någonsin i modern tid via nya etikregler. Tanken var god. Macchiarini-skandalen skulle inte upprepas. Men åtgärderna blev så drakoniska att nu måste snart varje forskningsprojekt granskas. Och regelverket är så otydligt, motsägelsefullt och restriktivt att forskningsprojekt som var tänkta att bygga på intervjuer kraschlandar (Alvesson, Eriksson, Wennerberg, DN, 16/8-22) eller skrotas. Den som gör minsta fel kan bli åtalad. 

 

Men oftast går det saktare. Som i identitetspolitiska konflikter. Meningsmotståndare väljs ut för att sedan nötas ner med alla tillgängliga medel. Om andras friheter inskränks eller ämbeten missbrukas spelar ingen roll. 

Jag har här tidigare nämnt kampanjerna som riktats mot socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson (17/12-21) där bland annat akademiker vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet hävdat att Hermansson måste dömas i domstol för att hon på en blogg beskrev två individer som ”extrema”. Och jag har beskrivit hur Ebba Busch (14/5-22) övertolkades av politiska motståndare, och felöversattes av Sveriges Radio, efter påskkravallerna då hon sade att: ”Men vi har alltså minst hundra skadade poliser. Och den stora frågan som borde ställas nu är varför har vi inte minst hundra skadade islamister.” 

 

Nu har den Erdoğan-vänliga Turkiska tankesmedjan SETA publicerat ”European Islamophobia Report 2021” (Sandelin, Doku, 25/10-22). De hävdar att Busch uppmanat poliser att skjuta ”fler ’Islamister’”. Myndigheter och forskare i Sverige pekas ut som verksamma i ett islamofobiskt nätverk*. Processen mot Hermansson används som exempel. Och rapporten har skrivits med stöd bland annat från CEMFOR.

Så, vem behöver Kina eller Ryssland när friheter så lättvindigt attackeras och inskränks av oss själva vid till exempel universitet och i förvaltningen? Liberalismen kan vi sänka på egen hand.  

 

*Sten Widmalm erhåller forskningsstöd från Myndigheten för psykologiskt försvar som är en av de utpekade myndigheterna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa