Tobaksmotståndare måste tåla höra sanningen

Dogmerna om cigaretter och snus kostar människoliv.

Tobaksfritt vitt snus har blivit populärt bland. Det är ett hälsoproblem, men inte av samma dignitet som rökning.

Tobaksfritt vitt snus har blivit populärt bland. Det är ett hälsoproblem, men inte av samma dignitet som rökning.

Foto: Janerik Henriksson

Ledare2023-04-08 07:02
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Rökning dödar. Varningstexterna på cigarettpaketen har ett oomtvistligt vetenskapligt stöd. Därför har de fyra ledamöterna i Snuskommissionen rätt när de skriver att ”snuset har räddat tusentals liv i Sverige” (UNT Debatt 6/4). Det kontrafaktiska ”om alla svenskar som röker i stället hade snusat” skulle i teorin ge ett sådant positivt utfall, varje år.

Anledningen till att exempelvis EU ännu inte godkänt snuset, trots ivriga påtryckningar från Swedish Match och flera svenska EU-politiker, är hälsoskäl. Unionens och WHO:s strategi är att minska allt bruk av tobak. Nya produkter, som snus, skulle också kunna bidra till ökad konsumtion bland unga, en grupp som annars hade kunnat avstå från all sorts tobak. EU-domstolens senaste utslag om snuset kom 2018.

De teoretiska diskussionerna skulle kunna fortsätta i all oändlighet. Nya Zeeland ger dock en möjlighet till studier i praktiken, genom parlamentets beslut i december att förbjuda tobaksrökning. Förbudet gäller alla invånare som fötts efter 1 januari 2009 och i resten av deras liv. Den som köper ett paket cigaretter i landet 2060 måste alltså kunna visa leg på att hen fyllt 51 år. Men nyzeeländarna hoppas kunna vara av med tobaksrökningen för gott redan 2025.

Ett problem har redan visat sig i en kraftig uppgång av bruket av e-cigaretter. Redan inför beslutet hade försäljningen i Nya Zeeland tredubblats. Efter förbudet har antalet butiker som säljer ”vape” exploderat och det är särskilt populärt bland unga. Läkare kräver nu att produkten, som har mycket högt nikotininnehåll, i stället ska säljas mot recept på apotek som en ren rökanvänjningsprodukt (Rnz 6/3).

I Sverige har liknande diskussioner förts om det tobaksfria vita snuset, som har hög nikotinhalt. Det måste gå att bekämpa alla beroendeframkallande och hälsoskadliga produkter – och samtidigt vara tydlig med att alla inte är lika farliga. Det var också innehållet i regeringens tilläggsdirektiv till Folkhälsomyndigheten i februari, att ”klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade”.

”Vi borde inte ge nya marknadsföringsargument till en tobaksindustri som gör alltför att sälja mer till fler”, kommenterade Karin Sundin (S), suppleant i socialutskottet. Argumentet påminner om strävan efter ett narkotikafritt samhälle, den som lett till högst narkotikadödlighet i EU. Säg nej till allt, sätt stopp för alla nyanser och sätt till och med stopp för forskningen med vissa premisser. Den attityden leder inte framåt, den leder framför allt inte till en bättre folkhälsa.