Farligt att se kriminella kvinnor som viljelösa offer

Man eller kvinna? Samhället behöver ha en uppdaterad syn på kriminella kvinnor. Alla kvinnor är inte offer.
Man eller kvinna? Samhället behöver ha en uppdaterad syn på kriminella kvinnor. Alla kvinnor är inte offer.

Precis som minderåriga inte får glömmas bort får inte heller tjejerna missas.

Ledare 22 november 2023 06:37
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

Anna Ekström, verksamhetsutvecklare på Polisens nationella operativa avdelning (Noa), varnar för att tjejer och kvinnor som vill lämna kriminalitet inte alltid får rätt hjälp – de ses nämligen som offer (SR, 21/11). Hon är inte ensam om att ha påpekat att ett förlegat offerstämplande av kriminella kvinnor leder fel. 

Tidigare i år uppmärksammades det att kvinnor är mer involverade i grov kriminalitet än vad Polisen tidigare har trott. Då framkom det även att Åklagarmyndigheten och Brottsförebyggande rådet noterat att kvinnor inte åtalas och döms i samma utsträckning som män. I de fall kvinnor döms för samma slags brott som män, får de ofta lägre straff (DN, 23/2).

Faran med att se kvinnor som viljelösa bihang och flickvänner till kriminella är uppenbar. Dels kommer kvinnor som begår brott undan eller döms till mildare straff, dels får de svårt att lämna den kriminella miljön när deras roll som kriminella nonchaleras. 

Det är märkligt att det 2023 lever kvar en föreställning om att kvinnor per automatik är offer, utan vilja att skada. Samma naivitet har märkts även i diskussionen om kvinnor som valt våldsbejakande extremism, såsom jihadism eller nazism. Som om kvinnor inte skulle kunna stå för samma ondska.

Men kvinnor kan naturligtvis precis som män välja att utsätta människor för våld, hot och utpressning, känna spänning och uppskatta livet i destruktiva miljöer. Att yngre generationer inte lika strikt följer traditionella könsroller innebär förstås inte bara att killar tillåts bryta normer. 

Vad säger att tjejer och kvinnor i kriminella kretsar är viljelösa, utnyttjade och utan ett eget driv?

Uppsala ska sjösätta en avhopparverksamhet för minderåriga, och med tanke på hur kriminaliteten har gått ner i åldrarna kommer satsningen inte en dag för tidigt (UNT, 21/11). Vi ser att det finns "ett hål vad gäller avhopparverksamheten som vi behöver täppa igen", konstaterade kommunalrådet Hanna Victoria Mörck (V) i samband med de rödgrönas pressträff på måndagen. Och precis som minderåriga inte får glömmas bort, får inte heller tjejerna missas.

Om avhopparverksamheter och rättsväsendet inte ser kvinnorna i grov kriminalitet är det inte bara ett svek mot deras offer – utan även mot dem själva den dag de söker hjälp.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa