"Hospitalet ska bli värt en omväg"

Genom att vända oss till marknaden kan vi göra en gemensam investering i Hospitalet. Idé­tävlingen syftar till att hitta en lösning där området inte bara underhållas, utan också utvecklas, skriver Erik Pelling (S) i ett debattsvar.

20 februari 2019 10:00

Svar på artikeln ”Sälj inte ut Hospitalet!”, UNT 16/2 2019

Hospitalet, eller Vingmuttern, är en unik plats i Ulleråker för både boende, besökare och personer som arbetar i området. Det är till viss del en plats för alla redan i dag, men genom att öppna portarna kan Ulleråker och Hospitalet bli en plats för ännu fler. Nu utlyser Uppsala kommun en idétävling för att få fram olika kreativa och långsiktigt hållbara utvecklingsidéer av Hospitalet för att sedan landa i en bra lösning.

Uppsala Hospital invigdes år 1885 och Hospitalet utgjorde en bärande del av stadssiluetten tillsammans med slottet och domkyrkan. Till skillnad från slottet och domkyrkan så är Hospitalet i dag undangömt och har varit stängt för Uppsalabor och andra besökare. Tävlingen som utlysts syftar till att öppna upp Hospitalet för ännu fler.

Hospitalet har under en längre tid behandlats styvmoderligt. Vi uppskattar i dagsläget att det kommer krävas ungefär 30 miljoner kronor för underhållsarbete under de kommande tio åren. Men det skulle endast kunna hålla byggnaden i det skick den är i dag, vilket vi inte tycker är tillräckligt. Genom att vända oss till marknaden kan vi i stället gå in med en gemensam investering och samarbeta för att utveckla Hospitalet till en publik destination.

Hospitalet är en stor byggnad med en uthyrningsbar area på cirka 10 500 kvadratmeter. Att inhysa exempelvis ett hotell eller konferenslokaler behöver inte utesluta annan publik verksamhet. Målsättningen är att Hospitalet ska bli en destination som kan vara värd en omväg för att besöka. Byggnaden och parken ska innehålla publika platser för allmänheten.

Jag kan inte i dag svara på vilka verksamheter som kommer att inrymmas i Hospitalet, men vi kommer att göra vad vi kan för att hitta den bästa lösningen för Uppsala och titta på alternativ till Hospitalet om den nuvarande verksamheten inte inryms. Kanske finns möjlighet att göra någon annan plats i Ulleråker till ett konstnärligt forum.

Att vi som kommun kan ta hjälp av och involvera fler för att hitta en nytt och utvecklat användningsområde för Hospitalet ser jag som en styrka och jag ser fram emot att hitta en spännande lösning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Pelling (S)