Uppsala ska bli äldrevänligare

19 mars 2019 06:15

Lars O Ericsson frågar i en insändare 4/3 hur det står till med äldrevänligheten i Uppsala.

Det finns mycket som är bra med att bo och leva i Uppsala. Men Ericsson har rätt i att vi måste göra mer för att Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun. Vi socialdemokrater gick till val på att erbjuda 70-plussare i kommunen busskort för resor under lågtrafik. Det ska kosta max 150 kronor i månaden och vi inleder nu en dialog med regionpolitikerna för att få kortet på plats.

I Uppsala har vi sju seniorrestauranger i de centrala delarna av staden som erbjuder lunch till en billig peng. Jag vill se fler sådana mötesplatser. Men jag kan inte lova att Fyrishov blir en av dem. Vi behöver se till att det finns bra aktiviteter för äldre i hela kommunen, inte minst på landsbygden.

Vi har byggt bort bristen på vård- och omsorgsboenden och idag får den som behöver det en plats. Men i takt med att vi blir fler äldre behöver vi investera i fler boenden. Därför har vi beslutat om en utökning med 1000 platser till 2030. Vi kommer också arbeta med olika aktörer för att få till fler trygghetsbostäder.

Digitalisering av exempelvis bostadsköer kan vara en utmaning för äldre. Bostadsförmedlingen erbjuder hjälp med att ansöka om trygghetsboende per telefon och planerar att utöka till fler boendeformer. Inom Uppsala kommuns träffpunkter 65+ erbjuds också kurser i att använda smarta mobiltelefoner och läsplattor.

Uppsala ska vara en äldrevänlig stad. Jag hoppas att Ericsson som aktiv i Uppsala Pensionärsföreningars samråd vill vara delaktig i att göra det möjligt. Din röst är viktig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Hoffstedt (S),