Upp till bevis om trygghetsboenden

3 februari 2019 06:30

Replik till insändare av Caroline Hoffstedt 24/1 och Tala Raha 27/1

Med anledning av de svar jag fått avseende trygghetsboende i Uppsala behövs några tillrättalägganden av svaren.

Till Caroline Hoffstedt (S) kan jag bara säga: Upp till bevis! Det Hoffstedt (S) skriver i sitt svar har vi seniorer tyvärr hört tidigare utan resultat. Senaste under förra mandatperioden. Men istället hotar nu Socialdemokraterna med att införa en egen behovsprövning av sökande för att få ett trygghetsboende samt att göra nedskärningar i budgeten för äldreomsorgen. Det kan knappast vara rätt modell för att de 87 sökande till den lägenhet jag beskrev, skall få ett trygghetsboende under sin livstid.

Bostadsförmedlingen säger att dom förmedlat 42 trygghetsboenden under 2018 och det innebär att bostadsförmedlingen fått flera tusen intresseanmälningar till dessa. För att skapa fler trygghetsboenden måste Uppsala kommun visa initiativkraft som när Pelling köper bostadrätter för kommunens räkning för andra typer av bostadssökande. Enligt Pelling så har det varit en god affär för kommunen och det manar till en utveckling av förfarandet.

Annars är Caroline Hoffstedts beskrivning av Uppsala enbart ord utan resultat.

Till Tala Raha, Uppsala bostadsförmedling. Vi seniorer är tacksamma för att det går att ringa er för att få hjälp. Men det hjälper knappast den situation jag beskriver från verkligheten, eftersom all kommunikation från er endast sker digitalt. Hur skall jag utan nätanslutning veta att det finns ett trygghetsboende att anmäla mitt intresse för? Skall jag ringa er och kontrollera läget varje dag? Den tidplan ni har för varje trygghetsboende medger inte något annat en mejlkontakt och då hjälper ert erbjudande om hjälp via telefon föga.

Vilken annan ålderskategori av boende och skattebetalare inom Uppsala kommun skulle politikerna tillåta sig att behandla på samma sätt?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Eriksson