Tid för grön gubbe ska förlängas

21 augusti 2019 06:30

Svar till insändare från Örjan Florén 4/8

Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun. Det är mitt främsta mål som äldrepolitiker och kommunalråd i Uppsala kommun. De som har byggt det här landet och den här kommunen ska ha det bra på ålderns höst. Det är vi skyldiga dem.

Sedan vi blev medlemmar i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och kommuner har vi inlett ett omfattande arbete utifrån WHOs definition för ökad äldrevänlighet. Och vi har börjat med att samtala med våra experter. Närmare 2000 av Uppsalas äldre har berättat vad de tycker behövs för en äldrevänligare kommun.

Häromdagen presenterade jag resultatet av dialogarbetet – en handlingsplan för hur Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun till år 2030.

I handlingsplanen finns konkreta åtgärder på många områden. Fler trygga och tillgängliga bostäder, fler mötesplatser och förlängning av tiderna vid övergångsställen för att äldre tryggt ska kunna ta sig över vägen är bara några exempel.

Att äldre gångtrafikanter ska kunna vistas tryggt på våra gångstråk är en viktig fråga och något kommunen arbetar med idag genom informationsinsatser. Jag delar insändarens åsikt om att för lite har gjorts på området och förstår att det finns förväntningar på att arbetet för äldrevänlighet ska ge synbara resultat redan nu. Därför är jag väldigt glad att vi nu får en handlingsplan på plats och kan växla upp åtgärder för en kommun där våra äldre kan leva självständiga och goda liv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Hoffstedt (S)