Största delen av kostnaderna är fasta

8 september 2019 06:30

Svar till Bo Lindberg med anledning av insändaren ”Sparsamhet med vatten bör belönas” i UNT 3/9.

Du har helt rätt i att sparsamhet med vatten måste uppmuntras. De senaste årens låga grundvattennivåer som vi har sett inte bara i Uppsala utan i stora delar av Sverige visar att vi alla måste hjälpas åt att spara på vattnet. Att installera vattenmätare till alla i bostadsrättsföreningen och ditt tips om att ta vara på vatten i en hink istället för att bara spola bort det i avloppet är bra initiativ och något att sprida till andra.

Erfarenhet och undersökningar visar att de ekonomiska incitamenten för att spara vatten är små. Vatten är ett väldigt billigt livsmedel och vi Uppsalabor betalar i dag omkring 5 kronor för de 140 liter som vi använder per person och dag. Viljan att spara vatten handlar för de allra flesta snarare om att man vill leva hållbart och vara rädd om vår miljö och vårt grundvatten.

Uppsala Vatten är ett kommunalt bolag som bland annat ansvarar för vatten- och avloppstjänster i Uppsala kommun. Den verksamheten får varken gå med vinst eller förlust. Våra intäkter måste matcha våra utgifter. Uppsala Vatten har därför tagit fram ett förslag på ny VA-taxa som till större del består av fasta intäkter för att täcka de kostnader som finns för att producera och distribuera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten och regnvatten.

I dag har vi en VA-taxa som till stor del bygger på rörliga intäkter trots att närmare 80 procent av våra kostnader är fasta. Det innebär att om våra kunder förbrukar mindre vatten, så kommer det in mindre pengar även om bolagets kostnader är lika höga som tidigare. Det är det vi behöver komma till rätta med genom en ny VA-taxa

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Hallenberg, Elin Jansson,