Projektet i Ulleråker hotar grundvattnet

19 januari 2019 06:30

Jag skulle bara vilja återknyta till min insändare den 8 februari 2018. I denna ställde jag frågan om kommunalrådet Pelling förstår konsekvenserna för grundvattnet i Uppsalaåsen av en omfattande exploatering av Ulleråkerområdet.

Frågan aktualiseras igen av söndagens reportage angående den gamla Ulleråkerbyggnaden ”Vingmuttern”. På en bild i artikeln visas källargolvet i byggnaden. Golvet utgörs av kullersten eftersom man därigenom kunde klara dräneringen genom att till källaren tillrinnande vatten infiltrerade till ”sandåsen”.

Kopplar Pelling? Troligen inte! Men det är detta förhållande som är själva kärnan i min kritik över att Ulleråkersprojektet inte tillåtlighetsprövats i Mark- och miljödomstolen innan man sjösätter det.

För hur ska en så omfattande exploatering kunna genomföras utan att grundvattnet i Uppsalaåsen hotas av infiltrerande (och förorenat?) dagvatten när man redan på 1880-talet förstod att utnyttja de gynnsamma infiltrationsförhållandena i Uppsalaåsen för att bli kvitt detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Carlstedt