Tävling ska avgöra verksamheten

Från sluten psykiatrisk avdelning till publik mötesplats. Planerna för gamla Vingmuttern är stora. I framtiden ska det bli navet i det utbyggda Ulleråker.

13 januari 2019 08:00

I dagsläget står Ulleråker och Vingmuttern inför en rad utmaningar. Sedan kommunen köpte området år 2014 av landstinget, har det funnits stora planer för dess framtid. Till skillnad från hur det var under sjukhustiden, vill man i dag satsa på öppenhet.

– Vi vill att detta ska bli något nytt för Uppsalaborna. När man anlade hospitalet var det ju helt avsides, med flit. Det var ren landsbygd här. Men så är det inte idag, och tanken är att Ulleråker ska bli en central stadsdel med bra kommunikationer till resten av staden, säger Anders Bäccman, kommunikationsstrateg på Uppsala kommun.

Kommunalrådet Erik Pelling (S) ser stora möjligheter för stadsdelen Ulleråker. Och han hoppas att förändringsarbetet ska komma igång ganska snabbt. Redan i början av detta år, 2019, ska en del av omdaningarna ta form.

– Det kommer pågå byggnationer här i säkert 15-20 år, men vi vill göra stadsdelen tillgänglig långt innan det är helt klart. Därför vill vi tidigt etablera området som destination för alla i Uppsala, inte bara för dem som bor i närheten.

För att göra området mer attraktivt är Vingmuttern i framtiden tänkt att fyllas med olika typer av publika verksamheter. För att göra detta på bästa sätt, vill kommunen låta externa aktörer köpa in sig på lokaler i byggnaden.

– Vår tanke är att testa vad marknaden har att erbjuda, och därför kommer vi att utlysa en tävling där olika aktörer får presentera sina förslag på vilken typ av verksamhet de vill bedriva, säger Erik Pelling.

Tävlingen drar igång i början av 2019, men inget definitivt datum är satt än så länge. Erik Pelling framhåller att det viktiga i projektet är långsiktighet och att kommunen vill välja rätt aktörer på rätt plats, både ur ekonomisk och kulturhistorisk synvinkel.

– Det är inte klart vilka typer av verksamheter som kommer att bedrivas än, men man kan tänka sig hotell- och konferensverksamhet eller till exempel caféverksamhet. Det viktiga för oss är hållbarheten i varje projekt.

Uppsalas nya spårväg är planerad att få en station i Ulleråker, något som kommer att öka attraktionskraften för området. Detta i kombination med 7000 planerade bostäder och Vingmuttern som ny publik mötesplats, sätter sannolikt Ulleråker på kartan igen. Inte för sina slutna anstalter, utan för sin öppenhet och tillgänglighet och blandningen av gammalt och nytt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Hallerby