För frisk för att få välja äldreboende

14 november 2018 06:30

25/10 skrev jag en insändare i UNT Det gällde mitt behov av äldreboende och önskemål att få bo i Gamla. Uppsala. Hade då träffat äldreförvaltningens biståndsanläggare, en gång för två år sedan, då bodde jag på ett pensionärsboende, sedan 18 år, i Gamla Uppsala.

En andra gång i år där jag nu bor som inneboende. Har utförligt, meddelst en skrivelse, förklarat varför det blev nödvändigt att flytta från pensionärsboendet. Biståndsanläggaren förklarade vad som äldreförvaltningen hade att erbjuda, omsorgsboende. Biståndsanläggaren hade en kommentar: ” Han trodde inte att jag ville bo där....”

Den 7/11 fick jag ett ytterligare svar på förutsättningarna att få bo på ett omsorgsboende. Jag är inte kvalificerad, har tillställt mitt fysiska tillstånd samt min omgivning har inga synpunkter på något tilltagande demens. Får avvakta en fysisk skada, alternativ demens eller båda. Att jag är 90 år föreligger tydligen inte som kvalifikation.

Detta tyder på en diffus gräns mellan sjukhusåtagandet och äldreförvaltningens åtagande.

Var det tänkt så, när vi byggde och bygger, välutrustade bostäder avsedda för äldre ?

Kuriosa: Vi kan i UNT läsa om att några äldre önskar ett äldreboende i Storvreta. Tanken är att få bo hemmavid på äldredagar.....Glöm det. Du kan bli placerad i Gamla Uppsala och jag kan bli placerad i Storvreta!

Får avvakta en fysisk skada, alternativ demens eller båda. Att jag är 90 år föreligger tydligen inte som kvalifikation

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Råmbin,