Så här kan man få omsorgsboende

7 november 2018 06:30

Svar på insändare från Nils Råmbin 25/10

Hej Nils,

I Uppsala kommun har du som är över 65 år möjlighet att önska vård- och omsorgsboende av de som kommunen har avtal med. För att ta del av dina behov behöver du först ansöka om vård- och omsorgsboende via en biståndshandläggare. Du får kontakt med en biståndshandläggare via Seniorguide Uppsala på telefon 018-727 65 00.

Efter att din ansökan beviljats kan du önska plats vid upp till tre olika boenden, utan rangordning. På www.uppsala.se/senior finns en förteckning över vård- och omsorgsboenden och du kan också få den av din biståndshandläggare.

Vård- och omsorgsboende är en boendeform för den som behöver omfattande och långvarig omvårdnad, tillsyn och vård. Det finns olika former av vård- och omsorgsboenden. Det är behoven som avgör vilken boendeform som kan bli aktuell. På ett vård- och omsorgsboende finns anställd omvårdnadspersonal och tillgång till legitimerad personal såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Bostaden är utrustad med en vårdsäng men i övrigt inreder den boende själv med möbler och personliga saker. I anslutning till bostaden finns gemensamma lokaler, såsom matsal och sällskapsutrymmen.

Kommunen genomför regelbundet uppföljning av vård- och omsorgsboenden för att säkerställa att de lever upp till kvalitetskraven.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till mig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Johnsson