Det kommer finnas pengar till seniorluncher

24 februari 2019 06:10

Kommentar till insändarsvar av Caroline Hoffstedt 20/2

God dag Yxskaft, svarar Caroline Hoffstedt (S) angående seniorluncherna på Fyrishov. Hon talar om samarbete mellan Äldrenämnden och Fyrishov, men om man vill utveckla det så ska man ju inte börja med att avveckla en populär och väl fungerande verksamhet med seniorluncher!

På kommunfullmäktige på måndag kommer vi att debattera vårt förslag om 10 mnkr mer till äldreomsorgen, som också fick majoritet i kommunstyrelsen tack vare (V) och (SD). Detta utifrån att Uppsala kommun för 77 mnkr mer än budgeterat i och med att riksdagen antog M och KD:s budget. Så det kommer finnas pengar, även för fortsatta seniorluncher på Fyrishov!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Segersam