Vi investerar i fler boenden

9 februari 2019 06:30

Gunnel Jägare med flera skriver i en insändare den 30/1 om vikten av att satsa på välfärden för både äldre och yngre Uppsalabor. Skribenten lyfter viktiga frågor som jag här vill besvara.

Det finns mycket som är bra med att leva och bo i Uppsala. Men i Uppsalas nya mittenstyre är vi helt eniga om att vi har ett stort arbete framför oss för att göra Uppsala till en mer äldrevänlig kommun. Vi har gått från att tidigare haft långa köer till att idag kunna erbjuda äldre i behov av detta en plats på ett vård- och omsorgsboende.

Men vi behöver fortsätta investera i fler boenden i takt med att vi blir fler äldre. Därför har vi nyligen beslutat om en plan för utökning med 1000 platser fram till 2030. Vi kommer också att arbeta tillsammans med olika aktörer på bostadsmarknaden för att se till att vi får fler trygghetsbostäder och moderna servicehus.

I samarbete med regionen behöver vi göra kollektivtrafiken både billigare och mer tillgänglig för kommunens seniorer. Därför vill vi i Mittenstyret satsa på ett UL-kort för max 150 kr i månaden för de 70-plussare som reser under lågtrafik.

En viktig del i att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen är också personalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Ska vi klara kompetensförsörjningen måste vi göra våra viktiga välfärdsyrken mer attraktiva. Därför har vi infört rätten till heltid och tar nu nya steg för att minska antalet delade turer och öka personalkontinuiteten.

Du som äldre ska kunna känna dig trygg med att personalen som hjälper dig i ditt hem ger ett gott bemötande. Därför tillför vi i år ytterligare 30 miljoner till äldrenämnden. Men det stämmer också att vi kommer att genomföra förändringar för att se till att vi använder våra gemensamma resurser smart och att varje skattekrona kommer vården och omsorgen till del på bästa sätt. Det är viktigt för att både dagens och kommande generationer av äldre ska kunna lita på att välfärden finns där när de behöver den.

Jag ser fram emot en nära dialog med pensionärsorganisationerna om både satsningar och prioriteringar de kommande åren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Hoffstedt (S)