Dåligt utrett förslag om ny arena

4 januari 2019 06:30

Diskussioner, olika utredningar och förslag om ny arena i Gränby är en såpa som pågått sedan 2003. Resultatet: den 28 december 2018 läggs ett helt nytt förslag fram, där kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunledningsutskottet att presentera ett fullödigt underlag för en remiss om ny placering av arenan i kvarteret Kölen nära reningsverket. (se kommunens utredning)

Tre båtklubbar har sina vinterplatser i området. Vår enda information kommer från UNT. Naturligtvis är vi oroade. Friluftsliv, båtsport och kulturgärningar genom vård av historiska fritidsbåtar är helt bortglömda och nonchalerat i den här processen. Segling, båtliv och Uppsalas marina karaktär får inte försvinna.

Förslaget på den nya arenan är dåligt utrett, med en undermålig ekonomisk analys. Remissyttranden ska komma in den 17 januari 2019 och sen tas i kommunstyrelsen den 6 februari och kommunfullmäktige 25 februari!

Remisstiden är alltså endast tre veckor under jul-nyår och trettondagshelgerna. Det är ett effektivt sätt att strypa all diskussion kring förslaget!

En arena i kvarteret Kölen kan kanske vara en bra ide. Men gör en ordentlig utredning där ALLA aspekter genomlyses och där alla berörda röster får höras.

Hoppas

LÄS MER: Här föreslås den nya arenan byggas

LÄS MER: Kritik mot nya arenaförslaget

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Björnestedt