UNT berättade tidigare i veckan om den kommunala utredning som föreslår ny hockeyarena i kvarteret Kölen, mellan Industristaden och reningsverket. Det skulle innebära en arena för issporter med plats för cirka 5 000 åskådare några hundra meter från Studenternas, men på andra sidan ån.

Men förslaget skulle ge kommunen dubbla driftskostnader eftersom hallarna på Gränby sportfält ska vara kvar, hävdar Thomas Grönberg, vd för Ifu-arena, som själv tagit fram ett förslag till ny arena på Gränby sportfält.

– Vi ger inte upp förrän politikerna sagt sitt och tycker att vi har ett bättre helhetsperspektiv, säger han.

Artikelbild

| Thomas Grönberg, vd för IFU.

Enligt honom missgynnar förslaget barn-, ungdoms- och breddidrott, eftersom det innebär att bara en ny isyta ska byggas.

– Jag tycker att det är sorgligt att de ska få stå tillbaka för en satsning på Almtunas elit- och juniorverksamhet, även om jag verkligen kan förstå Almtunas behov.

Kommunens utredare påpekar dock att en hockeyhall på annan plats öppnar för att befintliga ishallar på Gränby sportfält successivt kan byggas om för att passa berörda idrottsföreningars behov. Bedömningen är också att det kommer finnas tid och plats för breddidrott som allmänhetens åkning i en arena vid kvarteret Kölen.

Utredningen bedömer också att den beräknade investeringskostnad för Ifu-arenas förslag inte är rimlig. I stället för en kostnad på 700 000 kronor uppskattar utredarna att slutnotan för Ifu-arenas förslag skulle landa på 1,3 miljarder. Men de kalkylerna gäller inte längre, säger Thomas Grönberg.

Artikelbild

| Daniel Kvant Suber, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

– Vi har just nu en extern beräkningskonsult som räknar på det här.

Utredarna ser flera skäl till att en placering i kvarteret Kölen är bäst. Ett av dem är att en ishall där skulle bli mer nåbar från en stor del av Uppsala som i dag inte har tillgång till isar. Även för konserter och evenemang är kvarteret Kölen attraktivt ur ett nåbarhetsperspektiv, skriver utredarna.

För kvarteret Kölen finns också ett färskt så kallat detaljplanebesked som inkluderar idrottsändamål. För en ny hall på Gränby sportfält krävs en ändring av den detaljplan som finns och enligt utredningen är det osäkert hur lång tid en ändring skulle ta.

Vid Kölen ser också utredningen goda möjligheter till parkeringslösningar som kan försörja kontor och andra verksamheter dagtid.

I utredningen har idén att placera arenan på cirkusplatsen mitt emellan köpcentrumen i Gränby lagts åt sidan. Det var ingen överraskning för Atrium Ljungberg, bolaget bakom Gränbystaden, som tidigt var involverade i arenaplanerna. "Vårt stadsutvecklingsarbete fortgår och är inte beroende av extern finansiering och ett externt beslut om arenan", skriver Daniel Kvant Suber på Atrium Ljungberg i ett uttalande.