Miljö Tack till Morten Nørholms insändare den 12 september. Instämmer helhjärtat om detta otyg. Särskilt ny på hösten när lövblåsarna sprider löv och sönderdelad plast under högt buller och slammer.

Nej, fram med lövräfsorna, de ger fler trädgårdsarbetare ett skonsamt arbete för både kropp och natur