Stadsbanor har högre kapacitet

Insändare 27 februari 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändarsvar av Erik Pelling  23/2

Tack för svar, Erik Pelling! Vi  är helt överens om att spårväg har högre kapacitet är BRT och därför bör ha lägre driftkostnad. Kommunens utredning visar dock att för Kunskapsspåret (sydvästra staden – Resecentrum) har spårvagn 2,5 gång så hög investeringskostnad som BRT.

Stadsbana har betydligt högre kapacitet. Redan den automatbana för Uppsala som presenterades på 1990-talet hade en maxkapacitet på 5400 resenärer per timme, och den har under 30 år utvecklats till olika typer av snabba, förarlösa stadsbanor med låg driftkostnad.

Stadsbanor kräver planskildhet varför de blir för dyra i city. En utredning behövs som visar goda sträckningar i utkanten av city. Oavsett system måste vanliga bussar svara för yttäckningen i staden.

Kunskapsspåret  transporterar många resande till Resecentrum och city. Där finns just inga parkeringsplatser så spårvagn eller BRT dit minskar knappt  några bilresor. Bilister vill inte ha tidsödande arbetsresor genom city med byten. 

Undersökningar visar att de önskar snabba, turtäta och direkta resor mellan hem och arbetsplats. Min erfarenhet är att Bolandcity är fyllt av biltrafik och människor hela dagarna, så  resebehovet finns – ännu mer om också Sydöstra staden får direktlinje dit. Då sparas mycket biltrafik!

 

Ämnen du kan följa