Äldre behöver mer it-hjälp

24 mars 2019 06:15

Kommentar till insändare av Caroline Hoffstedt 19/3

I dag tvingas vi pensionärer att kämpa – ofta ensamma – med ett för många nästan oöverstigligt problem: att lära oss hantera datorer och mobiler.

Samhället kräver att alla vi pensionärer lär oss datorhantering för att kunna ta till oss samhällets information. Vi har inte heller i denna ålder alltid lätt att lära oss något helt nytt som vi inte tidigare har erfarenhet av som bank-id, swish, tidtabell-appar, biljettbokning etc. Då måste samhället ställa upp och hjälpa oss som inte haft datorer i vårt yrkesliv

Enligt insändaren erbjuder Uppsala kommuns träffpunkter för 65+ kurser i att använda mobiler och läsplattor. Det är oerhört viktigt att det också finns möjlighet till enskild rådgivning då de som behöver hjälp oftast befinner sig på olika nivåer med vitt skilda problem. Gruppundervisning och enskild undervisning kompletterar varandra.

På träffpunkterna Ramund och Karl Johan har det en tid erbjudits enskild datorsupport, som varit mycket uppskattad och efterfrågad. Denna rådgivning upphör tyvärr i månadsskiftet mars/april.

Kommunen – den äldrevänliga staden – måste ta sitt ansvar och se till att träffpunkterna kan fortsätta att utveckla denna service och dessutom informera bättre om att den finns.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Gustavsson