Så blir det nya kvarnområdet

Planerna på ett nytt modernt kvarter vid det gamla kvarnområdet i Kungsängen går vidare. Här ska det byggas 900 bostäder – men först får allmänheten ge sina synpunkter.

20 maj 2019 18:27

Tidningen har tidigare skrivit om det omfattande byggprojektet nära Fyrisån där Lantmännen Cerealia länge haft sin kvarn- och spannmålsverksamhet.

Tanken från kommunens sida är att utveckla marken till en förlängning av stadskärnan med 900 bostäder, arbetsplatser, butiker och tre förskolor. Flera av de befintliga industribyggnaderna är också tänkta att omvandlas med nytt innehåll. Något som ska möjliggöras genom detaljplanen.

– Det här förslaget utvidgar Uppsalas stadskärna och gör ytterligare en del av ån till ett stråk för Uppsalaborna att njuta av med handel, park och service. Genom att skydda fem byggnader som är en del av Uppsalas industrihistoria bevarar vi samtidigt områdets karaktär när omvandlingen av området fortsätter, säger ordförande i kommunstyrelsen, Erik Pelling (S), i ett pressmeddelande.

I det gamla kvarnområdet finns flera objekt som är registrerade som potentiellt förorenade områden. Enligt kommunen kan markföroreningarna och spridningsrisken till grund- och ytvatten innebära risk för betydande miljöpåverkan. Därför finns en miljökonsekvensbeskrivning med i de planhandlingar som nu är ute för samråd för allmänheten.

– Vi är ännu i ett tidigt skede i processen och det är nu viktigt att ta emot förslag och synpunkter på planen, säger ordförande i plan- och byggnadsnämnden, Ylva Stadell (S).

Innan bygget påbörjas kommer området att saneras.

UNT har tidigare berättat att fastighetsbolagen Besqab och Ikano bostad har köpt området.

LÄS MER: Avslöjar planer för nytt bostadskvarter vid ån

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gustaf Andersson