Tobaksindustrin sprider vilseledande snuspropaganda

62 procent av svenska ungdomar har använt någon form av tobak, skriver Helen Stjerna i en replik.

Vitt snus och tobaksindustrins andra nikotinprodukter ska inte behandlas annorlunda än cigaretter, menar Helen Stjerna.

Vitt snus och tobaksindustrins andra nikotinprodukter ska inte behandlas annorlunda än cigaretter, menar Helen Stjerna.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Replik2023-04-21 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

REPLIK

Allt fler unga använder snus och nya nikotinprodukter som riskerar att bli en inkörsport till rökning och andra drogmissbruk. För att nå målet om en tobaksfri generation krävs hårdare reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter.

Snuskommissionen menar (UNT 6/4) att Sverige kan fasa ut cigaretterna om regeringens myndigheter klargör relativa risker med olika tobaksprodukter. De hävdar att snuset har räddat tusentals liv i Sverige, och att så kallat ”mindre skadliga” tobaksprodukter bör regleras svagare än cigaretter. Deras motiv är dock inte att främja folkhälsan, utan att propagera för en skademinimeringsprincip – som premierar snuset – i tobakspolitiken. Att tobaksindustrins ”skademinimering” skulle leda till färre skador saknar dock vetenskapliga belägg. 

Snus och nya nikotinprodukter riskerar dessutom att bli en inkörsport till nikotinberoende bland unga, som senare löper ökad risk att börja röka och missbruka andra droger. Denna tendens syns tydligt i CAN:s senaste skolundersökning, som visar att bruket av snus, vitt snus och e-cigaretter har ökat drastiskt bland minderåriga samtidigt som även rökningen ökar. Att totalt 62 procent av unga har använt någon form av tobak är ett bevis på att Sveriges tobakspolitik måste stärkas, inte försvagas.

Att ge snuset äran för Sveriges relativt låga nivåer av dagligrökning bland vuxna syftar primärt till att vilseleda allmänhet och beslutsfattare om snusets hälsoeffekter. Samtidigt avleds fokus från den faktiska orsaken, vilket är årtionden av tobaksprevention och ökad reglering. Exempelvis har rökningen halverats sedan rökfria serveringar infördes 2005, och minskat ännu mer sedan även uteserveringarna blev rökfria 2019.

Mot bakgrund av tillgänglig och trovärdig forskning blir det, i direkt kontrast till tobaksindustrins vilja, irrelevant att behandla tobaksindustrins produkter olika. Tobakspolitikens främsta mål måste vara att skydda unga och förebygga alla allvarliga hälsorisker – hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador samt psykisk ohälsa – som är förenade med nikotinbruk, oavsett produkt.

En mer tillåtande inställning till snus och nya nikotinprodukter skulle varken minska rökningen eller tobaksbruket generellt, men däremot göra unga ännu mer sårbara för tobaksindustrins strategier. A Non Smoking Generation föreslår att Sveriges regering och dess myndigheter skyddar unga och folkhälsan före tobaksindustrins intressen.