Finns inget samarbete med Turkiet

Hade vi känt till kopplingen till Turkiets regim hade ett samarbete aldrig inletts, skriver Tora Holmberg.

Replik 16 november 2022 10:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

REPLIK

I en debattartikel (UNT 14/11) skriver Carina Hägg och Helene Bergman att de hängts ut som islamofober i rapporten European Islamophobia Report 2021 och att de inte fått ett tillfredsställande svar på frågor de ställt till Uppsala universitet. 

När rapporten publicerades fanns en affiliering till Uppsala universitet via Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor). Det samarbetet är nu avslutat och vi har begärt att Cemfors logotyp ska tas bort. Hade universitetet känt till den underliggande koppling som fanns mellan rapporten och Turkiets regim hade samarbetet aldrig inletts. Den del av rapporten som Hägg och Bergman hänvisar till är skriven av bland andra en forskare vid Uppsala universitet. 

Grundläggande för ett universitet är den akademiska friheten. Den innebär att en forskare har frihet att välja forskningsfrågor och metod. Samtidigt följer förstås ett ansvar att följa god forskningssed. Kritik och diskussion välkomnas alltid, det är en del av forskares vinnande av ny kunskap. 

Att svaret på frågorna som Hägg och Bergman ställt inte kom från rektor eller universitetets styrelseordförande är enligt gällande handläggningsordning. En inkommen fråga hanteras alltid inom ansvarig enhet och ett svar från denna enhet är ett svar från Uppsala universitet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa