Anser Uppsala universitet att vi är islamofober?

I en rapport från i höstas som stötts av Uppsala universitet utpekas vi som islamofober, skriver Helene Bergman och Carina Hägg.

Debatt 14 november 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I rapporten European Islamophobia Report 2021, som publicerades i september 2022 och stöds av Uppsala universitet, via Cemfor, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, hängs bland annat Carina Hägg och jag Helene Bergman ut som islamofober. Anledningen är att vi har skrivit boken "Den politiska rättegången. Kampen om yttrandefriheten". Det är en faktabaserad bok, som till största delen bygger på Göteborgs tingsrätts dokument från rättegången i januari 2020 mot den före detta S-politikern Ann-Sofie Hermansson. Hermansson åtalades i ett enskilt åtal för att hon kallat målsägandena för extremister. 

Rapporten har kopplingar till Erdoganregimen och sprids nu över Europa. De senaste dagarna har den även spridits i Sverige av bland annat studieförbundet Ibn Rushd. Den ska även diskuteras på MR-dagarna i Örebro 18 november under rubriken Islamofobins aggressiva framfart. 

I rapporten publiceras ett foto taget från Twitter där vi som engagerade oss i rättegångarna mot Ann-Sofie Hermansson firar att yttrandefriheten via det svenska rättsystemet avgick med seger. 

Författarna till den svenska delen av rapporten, bland andra Emin Poljarevic, forskare vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, har utan vedertagen research dragit slutsatser som helt enkelt inte stämmer med verkligheten. Slutsatser som nu inte bara sprids i Sverige utan även internationellt, som att vi som skålar för yttrandefriheten är en central grupp som via statliga subventioner jobbar för utvecklingen av islamofobin i Sverige. 

Det är helt enkelt inte sant. Ingen av oss ingår i någon som helst grupp. Själv är jag journalist och fristående författare, medlem i Sveriges Författareförbund, utan några som helst skattemedel till förfogande. Detsamma gäller för Carina Hägg som numera är pensionär. 

Vi har naturligtvis tagit kontakt med Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet, och även ordföranden i konsistoriet Anne Ramberg och i ett brev berättat om allvaret i att vi egenskap av författare och journalist samt researcher blir uthängda som islamofober i en rapport med kopplingar till Erdoganregimen.

Något svar från Hagfeldt och Ramberg fick vi inte. Vårt brev hade förpassats längre ner i universitetshierarkin till kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, genom Stina Fallberg Sundmark.

Fallberg Sundmark beklagar fotot, som publicerats utan vår vetskap, samtidigt som hon menar att det är författarna till rapportens svenska del, som helt bär ansvaret. Beträffande Cemfor har de avslutat sin ”affiliering” det vill säga anknytning till rapporten. Anledningen är att Cemfor vill undvika att forskningen om islamofobi politiseras såväl inom som utanför Sverige. 

Hur Cemfor tagit avstånd ser vi inte, eftersom såväl fotot som Cemfors logga ligger kvar på European Islamophobia Report och nu sprids såväl inom som utanför Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa