"Försvarets riskanalys duger inte"

Uppsala kommun riktar skarp kritik mot försvarets planer på att övervaka spridningen av miljögiftet PFAS som läcker ut från Ärna till Uppsalas dricksvatten.

23 april 2017 09:10

Förvaret har sammanställt en rapport över de insatser som gjorts för att kartlägga utsläppen av PFAS från flygflottiljen. Slutsatsen är att det finns fler platser på Ärna där PFAS från brandsläckningsskum använts och förorenat marken. Försvarsmakten tror dock att spridningsrisken från de flesta av dem är liten och att de höga halter av PFAS som finns i dricksvattnet i Uppsalaåsen inte går att knyta enbart till utsläpp från flottiljen.

LÄS MER: Forskare: Nollgräns för PFAS är orealistiskt

Kommunen anser att de utredningar som försvaret gjort är otillräckliga och bygger på ett mycket litet antal prover från få platser på Ärna. Det innebär att de slutsatser som försvaret drar saknar grund och inte duger för att göra en trovärdig riskanalys.

Försvaret hävdar att en del av föroreningarna späds ut kraftigt i Uppsalaåsens grundvatten, och skulle därmed vara mindre farliga. Det anser kommunen bygger på falska antaganden.

Totalt sett tycker inte Uppsala kommun att de undersökningar som försvaret gjort är tillräckliga och vill se konreta kartläggningar, undersökningar och utredningar, och de måste göras skyndsamt.

Hur allvarligt är utsläppen för Uppsalabornas hälsa?

– Utsläppen av PFAS har påverkat Uppsalabors hälsa innan de upptäcktes och innan vi satte in rening med kolfilter i reningsverket.

Nu renar vi vattnet för uppemot 10 miljoner kronor per år. Det gör att det håller god kvalitet i kranen. Men vi vill att dricksvattentäkten ska vara ren, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Vad händer om inte försvaret gör mer?

– Jag förväntar mig att försvarsmakten tar sitt ansvar. Vi kommer att erbjuda försvaret utökat samarbete och vår kompetens, säger Maria Gardfjell.

Fotnot: Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, är cancerframkallande. Det kan finnas i impreg­nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum.

LÄS MER: För höga värden i Fyrisån

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!