M siktar på företagare med nybildat råd

Med ett nybildat företagarråd i Uppsala län vill M skapa en ännu bättre politik för företagande och jobb i länet.

4 september 2014 15:15

Rådet som består av M-representanter från länets samtliga kommuner presenterades på torsdagen av riksdagsledamot Marta Obminska, för dagen på besök i Tierp, tillsammans med den lokala partikollegan Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

– Det ska vara lätt att starta och driva företag, säger Lars-Göran Birkehorn Karlsen och fortsätter med blicken mot den egna kommunen:

– Det måste vara attraktivt att starta och driva företag här. Vi måste göra allt vi kan för att få ner ungdomsarbetslösheten.

Med rådet som kontaktyta till företag hoppas M kunna fånga upp synpunkter från näringslivet om företagandets villkor och behov för att bilda opinion och utveckla den egna politiken.

– På lång sikt ska vi ha ett ännu bättre program för företagande, säger Marta Obminska.

På kort sikt omfattar M-politiken på området till exempel Tierps-krav som att genomföra lagen om valfrihet fullt ut och att rekrytera en näringslivschef med ett tydligt uppdrag och som ska vara en heltidstjänst.

– Vi tror det är viktigt med en näringslivschef som är duktig på näringslivets villkor och som en sammanhållande kraft, till exempel för företag inom turismsektorn, säger Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

Mer generella M-krav är att kommunernas skolor måste bli bättre på att svara mot det omgivande näringslivets kmpetensbehov. Dit hör också krav på samhällsservice som gör kommunerna intressanta både för nyetableringar och när företagen har rekryteringsbehov.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!