36 vårdmiljoner går till vinst

Mer än 36 miljoner av skattepengarna som går till Uppsalas äldreomsorg tas ut som företagsvinster. Det vill Vänsterpartiet visa med sin rapport om vinster i välfärden, som presenteras under tisdagen.

26 augusti 2014 08:04

Uppsala kommun har runt 20 olika utförare av äldreomsorg, av vilka alla utom tre är vinstdrivande företag. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av Vänsterpartiet är den sammantagna vinsten i Uppsalas äldreomsorg över 36 miljoner kronor. De pengarna skulle enligt oppositionskommunlrådet Ilona Szatmari Waldau (V) i stället kunna användas till att förbättra den offentliga verksamheten, till exempel anställa fler undersköterskor.

– Vi betalar skatt för att få en bra välfärd. På det här sättet läcker den svenska välfärden ut miljarder, eftersom mycket av skattepengarna går till stora koncerner som inte skattar i Sverige. Vänsterpartiet vill att alla skattepengar som hamnar i äldreomsorgen ska stanna där.

Ebba Busch Thor (KD), ordförande i äldrenämnden, tycker dock det är vanskligt att se vinster som förlorade skattepengar.

– Vinsterna som tas ut skattas, och 70 procent återinvesteras i äldreomsorgen. Många av äldreomsorgens privata utförare är kvinnor som tagit lån för kunna att starta eget. De måste ofta göra överskott för att till exempel fakturera datorer som köps in till företaget. Det skulle jag räkna som att pengarna går till verksamheten.

Generellt menar Ebba Busch Thor att kvalitet alltid går före driftsform när äldreboenden och hemtjänst upphandlas.

– Trygg och god omsorg är alltid viktigast. Priset ska inte vara avgörande och självklart ska vinster som görs i svenska företag skattas i Sverige. Uppsalas äldreomsorg håller generellt väldigt god kvalitet. De äldre som hör av sig till mig och berättar hur glada de är att ha kunnat välja utförare är skäl nog till att vi ska ha både privat och offentlig omsorg.

Vänsterpartiet är i dag det enda partiet i kommunfullmäktige som förespråkar en välfärd helt utan vinstintressen. I stället för den valfrihet allianspartierna värnar om vill de ge vårdtagarna större möjlighet att påverka innehållet i sina insatser.

– Vårt förslag Mina timmar går ut på att personer som får hemtjänst ska få välja vad de vill ha hjälp med inom ramen för den tid de har beviljats. Det är väl mer värt än att välja mellan olika företag, säger Ilona Szatmari Waldau.

Dessutom menar hon att konkurrensutsättning sänker kvaliteten i stort.

– Kommunala vårdboenden och hemtjänst är inte bättre, eftersom de är konkurrensutsatta och måste hålla en viss budget för att kunna vinna upphandlingar.

Vinster i välfärden Vänsterpartiet vill stoppa vinsterna

En rapport som sammanställts på uppdrag av Vänsterpartiet visar vinstmarginalerna för aktörer som bedriver hemtjänst, demensboenden och äldreboenden enligt avtal med Uppsala kommun. Störst vinstmarginal har hemtjänstföretaget Uppland Nursing AB, 31, 3%, följd av Omsorgshuset, 21, 5%. Övriga vinstdrivande utförare ligger mellan 2- 7, 3%. Uppsala kommun Vård och bildning, Andreas Ands minne och Diakonistiftelsen bedriver icke vinstdrivande äldreomsorg. Vänsterpartiets syfte med rapporten är att göra en uppskattning av hur mycket skattepengar som försvinner från kommunen, vilket beräknas vara över 36 miljoner kronor.

Källa: Vänsterpartiet Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!